Banner met afbeeldingen
  • MRA Agenda

Tekst (1 kolom)

Ruimte voor economische vernieuwing

Actie-Agenda 2016-2020 Metropoolregio Amsterdam

Een internationaal concurrerende regio, dat wil Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn. Met compacte steden, een voor recreanten aantrekkelijk landschap en een perfect functionerend infrastructureel netwerk dat de woonkernen met elkaar, het landschap en de rest van de wereld verbindt. Om dat te bereiken zijn op de korte termijn acties nodig. Acties die de bestaande kwaliteiten beter benutten en uitnodigen tot experiment en innovatie. Met dit doel hebben de overheden in de MRA een agenda gemaakt met tientallen acties op ruimtelijk en economisch gebied voor de komende vier jaar. Hieronder de 7 ontwikkelrichtingen met daaronder de acties uit de MRA Agenda. In het stoplichtenmodel wordt de status van iedere actie bijgehouden.  Lees meer over de MRA Agenda.

Afbeeldingen (alleen headers)