Banner met afbeeldingen
 • Duurzaamheid

Tekst (1 kolom)

Duurzaamheid

De Metropoolregio Amsterdam werkt aan een duurzame regio. Daarom wordt volop ingezet op het realiseren van de energie- en grondstoffentransitie. Een dergelijk omslag maakt de regio bovendien internationaal nóg concurrerender.

De MRA wil een duurzame, internationaal concurrerende metropoolregio zijn die minder afhankelijk is van externe bronnen. Om dit doel te bereiken, zet de MRA in op het realiseren van een circulaire economie. Dit betekent dat producten en grondstoffen na gebruik worden ingezet om nieuwe waarden te genereren. Dit heeft positieve effecten op de milieu- en leefkwaliteit. Het levert ook economisch rendement en kansen op. Dankzij de logistieke hubfuncties, creatieve bevolking en innovatieve bedrijven kan de MRA internationaal voorloper worden op het gebied van de circulaire economie.

Parallel aan deze inzet onderneemt de regio actie om de klimaatverandering tegen te gaan. Het stimuleren van duurzame energie staat hoog op de agenda, evenals energiebesparing. Leren van elkaar vormt daarbij een belangrijke ingang. Voorbeelden zijn de toepassing van geothermie in de bestaande bouw in Haarlem, het nieuwe warmtenet in Zaanstad en de gecombineerde warmte-CO2-opgave bij de Greenport. Een ander spoor is het ontwikkelen van gereedschappen om energie en verduurzaming onderdeel uit te laten maken van de afwegingen in het ruimtelijk-economisch domein. Het wegnemen van belemmeringen daar waar eigen regelgeving knelt krijgt eveneens aandacht in de MRA.

Tekst (3 kolommen)

Werkwijze

Het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid coördineert de activiteiten op het gebied van duurzaamheid in de Metropoolregio. Daarbij zijn de acties uit de MRA Agenda het uitgangspunt.

Leden

 • Jop Fackeldey (voorzitter, provincie Flevoland) 
 • Jack van der Hoek (provincie Noord-Holland) 
 • Marieke van Doorninck (gemeente Amsterdam)
 • Cora-Yfke Sikkema (deelregio Zuid-Kennemerland)
 • John Nederstigt (deelregio Amstelland-Meerlanden)
 • Sanna Munnikendam (deelregio Zaanstreek-Waterland)
 • Elly van Wageningen (deelregio Almere-Lelystad)
 • Jan Hoek (deelregio Almere-Lelystad) 
 • Jan Kastje (deelregio Gooi en Vechtstreek)
 • Haydar Erol (deelregio IJmond)
 • Marjolein Brasz (Amsterdam Economic Board)

Ondersteuning

Carina van Dijk
Secretaris portefeuillehoudersoverleg
: 0320 - 265 722
carina.dijkvan@flevoland.nl

Edwin Oskam
Programmamanager Energie
: 06 - 13 54 65 10
e.oskam@amsterdam.nl

Lex Hendriksen
Programmamanager Circulaire Economie
: 06 - 46 21 52 66
ahendriksen@haarlem.nl


Afbeeldingen (alleen headers)