Banner met afbeeldingen
  • Mobiliteit

Tekst (1 kolom)

Mobiliteit

Investeren in de mobiliteit is van groot belang voor het verbeteren van het werk- en leefklimaat in de Metropoolregio Amsterdam. Om die reden lopen er tal van verkeers- en vervoersprojecten. Centraal staan majeure infrastructuurprojecten en ontwikkelingsstrategieën voor verkeer en vervoer. 

Verbetering van de bereikbaarheid staat hoog op de metropoolagenda. En niet voor niets. De gezamenlijke inspanningen op mobiliteitsgebied leiden tot minder files, sneller openbaar vervoer, verbetering van de fietsmogelijkheden en een verbeterde overstap tussen modaliteiten. Een andere verdienste van de samenwerking is een snelle toename van elektrisch vervoer.

In de MRA lopen tal van infrastructuurprojecten om bestaande en toekomstige knelpunten op te lossen. Naast fysieke aanpassingen aan wegen krijgt het beter benutten van bestaande systemen eveneens nadrukkelijke aandacht, evenals uitbreiding van het verkeersmanagement en van de informatievoorziening. Op het gebied van het openbaar vervoer zet de regio onder meer in op knooppuntontwikkeling, met aandacht voor de verknoping van spoor en regionaal/lokaal openbaar vervoer en fiets. Specifieke aandacht gaat verder uit naar de uitrol van elektrisch vervoer, evenals andere maatregelen om vervuiling en overlast van het verkeer te verminderen.

Tekst (3 kolommen)

Werkwijze

Het Platform Mobiliteit coördineert alle activiteiten rond verkeers- en vervoersprojecten. De voordelen van regionale samenwerking binnen het platform zijn evident. De krachtenbundeling bespoedigt niet alleen de voor de MRA relevante besluitvorming in Den Haag, ook loopt de uitvoering van projecten soepeler. Verder zorgt de samenwerking ervoor dat de Metropoolregio Amsterdam beter in staat is om adequaat te reageren op knelpunten op het gebied van bereikbaarheid.

Leden

  • Elisabeth Post (vz), provincie Noord-Holland, tevens lid Agendacommissie namens Platform Mobiliteit
  • Derk Reneman (vice vz), Vervoerregio Amsterdam, tevens lid Agendacommissie namens Platform Mobiliteit
  • Jan Hoek, gemeente Almere 
  • Sharon Dijksma, gemeente Amsterdam 
  • Bob Demoet, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
  • Jan de Reus, provincie Flevoland

Secretaris

Steef de Looze
06 46 21 50 49
s.looze@haarlem.nl


Afbeeldingen (alleen headers)

Metropoolregio Amsterdam maakt gebruik van cookies.

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.

Metropoolregio Amsterdam maakt gebruik van cookies.

Voor een correcte werking van onze website maken we gebruik van functionele cookies. Daarnaast worden cookies ook gebruikt voor webstatistieken en social media. De webstatistieken en social media cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens buiten de website van Metropoolregio Amsterdam.

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.