Banner met afbeeldingen
 • Ruimte

Tekst (1 kolom)

Ruimte

De grote druk op de ruimte in de MRA vraagt om een goede ruimtelijke afstemming en afweging. De gezamenlijke inzet is met name gericht op het ontwikkelen van een duurzaam leef- en woonmilieu.

De metropoolregio kent een sterke bevolkingsgroei. Tussen 2016 en 2040 is er behoefte aan maar liefst 250.000 nieuwe woningen.  De uitdaging is hierin te voorzien met behoud en waar mogelijk versterking van de landschappelijke kwaliteiten. Daarom is de inzet met name gericht op verdichting en transformatie.

Op ruimtelijk gebied spelen binnen de regio vele projecten, waarvan vele elkaar direct of indirect beïnvloeden. Ook lopen er verschillende gebiedsgerichte programma’s op MRA-niveau, waaronder het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast lopen er diverse thematische programma’s op het gebied van onder meer, Landschap, Wonen en Duurzaamheid. Veel van de genoemde projecten staan opgenomen in de MRA Agenda.

Tekst (3 kolommen)

Werkwijze

Afstemming over actuele ontwikkelingen vindt plaats in het Platform Ruimte. De doelstellingen van het platform:

 1. Zorgen voor coördinatie en afstemming van ruimtelijke ontwikkelingen. Belangrijke landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen worden besproken in het platform Ruimte, zoals de gebiedsgerichte programma’s en vele acties uit de MRA Agenda.
 2. Ontwikkelen van gezamenlijke strategieën. Voor gezamenlijke ruimtelijke opgaven ontwikkelt het Platform Ruimte aan de hand van de MRA Agenda een strategie.
 3. Het maken van afspraken. Voor onderwerpen die de MRA-partners samen kunnen oppakken werkt Platform Ruimte toe naar (nieuwe) afspraken.

Leden

 • Cees Loggen (voorzitter), gedeputeerde provincie Noord-Holland
 • Marieke van Doorninck (vicevoorzitter), wethouder gemeente Amsterdam
 • Jan de Reus, gedeputeerde provincie Flevoland
 • Floor Roduner, wethouder gemeente Haarlem, deelregio Zuid-Kennemerland
 • Peter Schot, wethouder gemeente Lelystad
 • Robert van Rijn, wethouder gemeente Aalsmeer, deelregio Amstelland-Meerlanden
 • Songul Mutluer, wethouder gemeente Zaanstad, namens deelregio Zaanstreek-Waterland
 • Thijs Kroese, wethouder gemeente Purmerend, namens de deelregio Zaanstreek-Waterland
 • Alexander Luijten, wethouder gemeente Gooise Meren, namens deelregio Gooi en Vechtstreek
 • Serge Ferraro, wethouder gemeente Beverwijk, namens de deelregio IJmond
 • Mariëtte Sedee-Schuitemaker, wethouder gemeente Haarlemmermeer
 • Maaike Veeningen, wethouder gemeente Almere
 • Peter Smit, lid dagelijks bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Lex Scholten, wethouder gemeente Diemen, namens het portefeuillehoudersoverleg Wonen
 • Songül Mutluer, wethouder gemeente Zaanstad, namens het portefeuillehoudersoverleg Wonen
 • Cora Smelik, gedeputeerde provincie Flevoland, namens het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
 • Esther Rommel, gedeputeerde provincie Noord-Holland, namens het portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap

Secretaris

David Quarles van Ufford
: 06 11 90 45 92 
d.quarles.van.ufford
@metropoolregioamsterdam.nl


Afbeeldingen (alleen headers)