Banner met afbeeldingen
 • Ruimte

Tekst (1 kolom)

Ruimte

De grote druk op de ruimte in de MRA vraagt om een goede ruimtelijke afstemming en afweging. De gezamenlijke inzet is met name gericht op het ontwikkelen van een duurzaam leef- en woonmilieu.

De metropoolregio kent een sterke bevolkingsgroei. Tussen 2016 en 2040 is er behoefte aan maar liefst 250.000 nieuwe woningen.  De uitdaging is hierin te voorzien met behoud en waar mogelijk versterking van de landschappelijke kwaliteiten. Daarom is de inzet met name gericht op verdichting en transformatie.

Op ruimtelijk gebied spelen binnen de regio vele projecten, waarvan vele elkaar direct of indirect beïnvloeden. Ook lopen er verschillende gebiedsgerichte programma’s op MRA-niveau, waaronder het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast lopen er diverse thematische programma’s op het gebied van onder meer, Landschap, Wonen en Duurzaamheid. Veel van de genoemde projecten staan opgenomen in de MRA Agenda.

Tekst (3 kolommen)

Werkwijze

Afstemming over actuele ontwikkelingen vindt plaats in het Platform Ruimte. De doelstellingen van het platform:

 1. Zorgen voor coördinatie en afstemming van ruimtelijke ontwikkelingen. Belangrijke landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen worden besproken in het platform Ruimte, zoals de gebiedsgerichte programma’s en vele acties uit de MRA Agenda.
 2. Ontwikkelen van gezamenlijke strategieën. Voor gezamenlijke ruimtelijke opgaven ontwikkelt het Platform Ruimte aan de hand van de MRA Agenda een strategie.
 3. Het maken van afspraken. Voor onderwerpen die de MRA-partners samen kunnen oppakken werkt Platform Ruimte toe naar (nieuwe) afspraken.

Leden

 • Joke Geldhof (vz), provincie Noord-Holland
 • Eric van der Burg (vice vz), deelregio Amsterdam
 • Peter Bot, deelregio Amstelland-Meerlanden
 • Adam Elzakalai, deelregio Amstelland-Meerlanden
 • Tjeerd Herrema, deelregio Flevoland
 • Hans Krieger, deelregio Zaanstreek-Waterland
 • Jaap Lodders, provincie Flevoland, tevens lid Agendacommissie namens Platform Ruimte
 • Miriam van Meerten, deelregio Gooi en Vechtstreek
 • Ad Meijer, provincie Flevoland, trekker portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
 • Ed Rentenaar, deelregio Flevoland 
 • Tim de Rudder, deelregio IJmond 
 • Lex Scholten, deelregio Amstelland-Meerlanden, trekker portefeuillehoudersoverleg Wonen
 • Jeroen van Spijk, deelregio Zuid-Kennemerland
 • Dennis Straat, deelregio Zaanstreek-Waterland, tevens lid Agendacommissie namens Platform Ruimte
 • Adnan Tekin, provincie Noord-Holland, trekker portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap
 • Marianne Verhage, namens het portefeuillehoudersoverleg Wonen
 • Floor Bal, namens het portefeuillehoudersoverleg Wonen
 • Cora Yfke Sikkema, namens het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid

Secretaris

David Quarles van Ufford
: 06 11 90 45 92 
d.quarles.van.ufford
@metropoolregioamsterdam.nl


Afbeeldingen (alleen headers)