Banner met afbeeldingen
 • Landschap

Tekst (1 kolom)

Landschap

Het typisch Hollandse landschap is een belangrijk visitekaartje van de Metropoolregio Amsterdam. Behoud en ontwikkeling van de unieke groenblauwe structuur vormt dan ook een belangrijk speerpunt van de regionale samenwerking.

De metropoolregio kent een unieke afwisseling van land en water. Wat opvalt, is de diversiteit, de verweving van stad en land en de cultuurhistorische- en ecologische waarden. Bijzonder is dat de meeslepende eeuwenlange geschiedenis veelal nog steeds zichtbaar is. Opmerkelijk is eveneens dat voortdurend nieuwe elementen aan het landschap worden toegevoegd, neem de aanleg van natuurparadijs de Marker Wadden in het Markermeer.

De MRA beseft dat een goed leefklimaat steeds belangrijker wordt om internationaal concurrerend te blijven. Met de grote diversiteit aan bijzondere landschappen heeft de regio een waardevolle troef in handen. Een troef die alleen waarde houdt als overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven deze koesteren en er in blijven investeren. Met negen prioritaire opgaven geeft het Actieprogramma Metropolitaan Landschap 2016 2020 (actie 3.1 van de MRA-agenda) focus aan de inzet voor bereikbare, beleefbare en toekomstbestendige landschappen. Ook geeft het actieprogramma aan hoe de metropoolregio de grote ruimtelijk-economische groei kan opvangen zonder dat de kwaliteit van haar bijzondere landschappen verloren gaat.

De brochure ‘Kwaliteitsbeeld en nieuwe opgaven voor het MRA-landschap’ bevat een set van principes en spelregels om het landschap aan vitaliteit te laten winnen en voor te bereiden op de toekomst. De publicatie biedt concrete handvatten om daadwerkelijk aan de slag gaan met de verbeteren van kwaliteit van het landschap.

Tekst (3 kolommen)

Werkwijze

Het Portefeuillehouderoverleg Metropolitaan Landschap richt zich op behoud, beheer en ontwikkeling van de unieke groenblauwe structuur van de Metropoolregio Amsterdam.

Leden

 • Adnan Tekin (provincie Noord-Holland, voorzitter)  
 • Marieke van Doorninck (Amsterdam)  
 • Wethouder (Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer)  
 • Sebastian Dinjens (Velsen, Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk) 
 • Alexander Luijten (regio Gooi en Vechtstreek)
 • Jorrit Nuijens (Diemen, stuurgroep Gooi en Vechtstreek) 
 • Cora-Yfke Sikkema (regio Zuid-Kennemerland)  
 • John Nederstigt (gemeente Haarlemmermeer)
 • Luzette Kroon (Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland)  
 • Sanna Munnikendam (Zaanstad en Oostzaan)
 • Ed Rentenaar (Lelystad, stuurgroep Markermeer-IJmeer)
 • Wethouder (Almere, agenda-lid)
 • Harold Hofstra (provincie Flevoland, agenda-lid)

Secretaris

Marijn Bos
: 023 - 514 4075
: m.bos@metropoolregioamsterdam.nl