Vakblad gewijd aan vervoersuitdagingen MRA

  • 23-8-2019 11:49

De manier waarop inwoners van de Metropoolregio Amsterdam wonen, werken en reizen verandert, terwijl de aantallen inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers snel toenemen. De druk op de bestaande fiets-, ov- en auto-infrastructuur loopt op. Dit vraagt om een schaalsprong van het mobiliteitssysteem in en rond Amsterdam.

De nieuwe editie van het vakblad Plan Amsterdam, getiteld ‘De ongedeelde metropool’, is geheel gewijd aan de uitdagingen die het vervoersnetwerk van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wachten. Van het gratis blad, dat wordt uitgegeven door de gemeente Amsterdam, is ook een online versie beschikbaar.

De auteurs hebben gekeken naar trends uit het recente verleden, naar verwachte ontwikkelingen en hoe deze ingrijpen op de metropool. Ze hebben lessen getrokken uit het functioneren van vervoerssystemen in vergelijkbare Europese steden en hoe daar de integratie van stedelijke en regionale systemen is georganiseerd. Het metropolitaan vervoersnetwerk dat het slotartikel van deze Plan Amsterdam presenteert, verbeeldt een mogelijke toekomst.

Lees online >>