Beroepsnetwerk Utrecht maakt kennis met Een Leven Lang Ontwikkelen

  • 5-8-2019 10:28
House of Skills, een publiek-private samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), ontving onlangs een delegatie van het mbo-hbo-beroepsnetwerk Utrecht. Dit netwerk is onderdeel van de Human Capital Agenda van Economic Board Utrecht.

Binnen de MRA werken bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en overheden binnen House of Sklls nauw samen om de huidige arbeidsmarkt te transformeren naar een arbeidsmarkt waar een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ de norm is. Dat is hard nodig, omdat er op dit moment onvoldoende gekwalificeerde mensen beschikbaar zijn om al het werk te doen. 

De Utrechtse delegatie werd welkom geheten door Alex Straathof, plaatsvervangend  projectdirecteur House of Skills en lector aan de Hogeschool van Amsterdam. “Inmiddels hebben we zo’n 100 partners en zijn er 60 innovatiedeals gesloten”, liet hij weten. “House of Skills is opgericht om een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid te realiseren voor met name de lager- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking. Zij gaan in hun werkwijze uit van vijf grote opgaven in de regio, namelijk: de bouwopgave, bereikbaarheid, circulaire, energietransitie en toerisme.”

Een digitale brochure geeft een sfeerbeeld van het werkbezoek.