‘De Werkvloer’ voor gratis en onafhankelijk loopbaanadvies

  • 4-7-2019 00:00
House of Skills heeft De Werkvloer geopend in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Werkenden en werkzoekenden kunnen hier een gratis en onafhankelijk loopbaangesprek voeren met een loopbaancoach. Vertrekpunt bij het loopbaangesprek zijn altijd de ‘skills’ die iemand heeft en niet zozeer de diploma’s.

De Werkvloer is gevestigd op de eerste etage van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, locatie Oosterdok. Op een oppervlakte van ruim 300 m2 kunnen werkende en werkzoekende zich hier laten informeren over: 

  • ·         Het werk van nu en de toekomst en welke skills daarvoor nodig zijn;
  • ·         Inzicht krijgen in welke skills men heeft;
  • ·         Hoe een match kan worden gemaakt met werk en welke opleiding daarbij past;
  • ·         De noodzaak om een leven lang te blijven ontwikkelen.

House of Skills
De Werkvloer is een initiatief van House of Skills Metropoolregio Amsterdam,  een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en regionale overheden. Doel  is:

  • ·         De beroepsbevolking meer regie geven over hun loopbaan;
  • ·         Duurzame inzetbaarheid te bevorderen;
  • ·         De mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken en mobiliteit te bevorderen van werk naar werk;
  • ·         De transitie naar een meer op skills georiënteerde  arbeidsmarkt. 

Flexibele beroepsbevolking
‘Dit is nodig omdat de arbeidsmarkt volop in beweging is’ , zegt Annelies Spork, programmadirecteur House of Skills. ‘Technologische ontwikkelingen en nieuwe maatschappelijke uitdagingen veranderen het werk voortdurend. Daardoor verdwijnen en veranderen banen, maar komt er ook nieuw werk bij. Deze veranderingen vragen om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen en het belang daarvan inziet. Niet alleen in de vorm van het halen van diploma’s, maar ook in het aanleren en ontwikkelen van skills.’

‘Voor werkenden en werkzoekenden vergroot kennis over hun skills de kansen op de arbeidsmarkt’, legt zei verder uit. ‘En voor werkgevers neemt de kans op meer geschikte werknemers toe. Dat De Werkvloer is gevestigd in de OBA, een representatief, goed bereikbaar en openbaar gebouw waar mensen een gratis loopbaangesprek kunnen hebben met een loopbaancoach, is uniek in Nederland.’

Op dinsdag 18 juni 2019 vond de officiële opening van De Werkvloer plaats in aanwezigheid van ruim 150 vertegenwoordigers uit onder meer het bedrijfsleven, het onderwijs, brancheorganisaties en wethouder Gerard Ram, Economische Zaken en Onderwijs gemeente Zaanstad.

Lees verder over De Werkvloer >>


Wethouder Gerard Ram van Zaanstad opende tijdens de opening van
De Werkvloer op 18 juni jl. een van de drie loopbaanhuisjes