Amsterdam Logistics Board: samen slimmer, schoner en sneller

  • 24-6-2019 08:48
De Amsterdam Logistics Board (ALB) ontwikkelt dit jaar een veelomvattende visie voor de logistieke hubs in de Metropoolregio Amsterdam. Naast een overzicht van gezamenlijke kansen voor de hubs – zeehaven, luchthaven, greenport en dataport – zal de visie concrete maatregelen bieden.

De logistieke hubs in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bruisen van de innovaties. Tijdens de conferentie Green Logistics op 20 juni (We make the City festival), benadrukte Maaike van der Windt (Head of Aviation Marketing, Cargo & Customer Experience bij Schiphol Group) dat slimmer, schoner en sneller de leidraad moet zijn. Femke Brenninkmeijer (Director Energy, Cargo & Offshore bij Port of Amsterdam) benadrukte tijdens dezelfde bijeenkomst het belang van samenwerking in de goederenvervoercorridors. ‘Door capaciteit, kennis en vrachtlading te bundelen, maken partijen echt een verschil wat resulteert in en beter en duurzamer logistiek product. Daarmee is deze samenwerking uniek.’

Lopende projecten
Een greep uit de huidige projecten: Holland Flower Alliance (efficiencyslag sierteeltketen), Amsterdam Connected Transport Corridors (gericht op bereikbaarheid van regio’s en sneller, veiliger en duurzamer transport van goederen over de weg), de North West Central Corridor (bundeling van binnenvaartlading in en tussen regio’s), de ontwikkeling van een CO2-neutrale bedrijfsvoering op de luchthaven en van een groen waterstofcluster in de haven. Grote partijen in de regionale hubs zijn aanjager, facilitator en/of financier: luchthaven Schiphol, de Port of Amsterdam, Greenport Aalsmeer en dataport AMS-IX. Ook Flevokust Haven is een belangrijke hub in ontwikkeling.

Slimmer samenwerken
De MRA is traditioneel een draaischijf in de wereldeconomie. Die positie behouden vraagt doorlopend om innovatie. Tot nu toe werkten de vier hubs en verschillende publieke partijen samen waar zich kansen voordeden. Maar er gebeurde ook veel los van elkaar. Dat kán en moét slimmer, want de logistieke uitdagingen voor de regio en de sector worden groter, aldus de ALB.

Kwantitatief zijn er ontwikkelingen als de bevolkingsgroei, bouwactiviteiten en daarmee verplaatsing van mensen en goederen van A naar B. Hierdoor ontstaat druk op de bereikbaarheid van steden en regio’s. Kwalitatief is er de roep om logistiek die slimmer, sneller, schoner en veiliger is.  Groei heeft inmiddels geleid tot overlap en verbinding tussen de logistieke hubs en de steden in de MRA. Dit vraagt om samenwerking om kansen - nu en in de toekomst - optimaal te benutten.

Dat gebeurt bijvoorbeeld door het uitwisselen van data en kennis. De samenwerking tussen Schiphol, Royal Flora Holland en KLM in de Holland Flower Alliance is hier een concreet voorbeeld van.

Een tweede voorbeeld is de samenwerking tussen Schiphol, Royal Flora Holland, Port of Amsterdam en publieke partijen binnen de Connected Transport Corridor Amsterdam en Noord West Connect: gezamenlijke initiatieven om ladingen te bundelen of goederen van de weg te krijgen naar spoor of over water door slim gebruik te maken van verschillende vervoersmodaliteiten.

Gemeenschappelijke koers
De ALB ontwikkelt dit jaar een integrale visie op de logistieke hubs waarin de projecten, kansen en hedendaagse ‘behoeften’ samenkomen. Gezocht wordt naar een nieuwe, gezamenlijke weg naar de toekomst - triple helix of multi helix – met een visie en met concrete maatregelen. Het uitgangspunt blijft dat organisaties zelf regelen wat kan, maar samen doen wat nodig is. ‘We kunnen ambities en plannen hebben, maar die komen alleen van de grond als we het echt samen willen en elkaar versterken’, aldus Jeanet van Antwerpen (directeur SADC) tijdens de conferentie op 20 juni.

Over de Amsterdam Logistics Board
De ALB heeft als doel de verbetering van de concurrentiepositie van de logistieke hubs in de MRA én de MRA als regio. De ALB wordt gevormd door Royal Schiphol Group (voorzitter), Port of Amsterdam, Royal FloraHolland, gemeente Haarlemmermeer, Hogeschool van Amsterdam en SADC.  Het streven is de ALB te versterken met andere organisaties, o.a. vanuit de publieke kant. De uitvoeringsorganisatie van de ALB is de publiek-private Tafel Ruimte & Infra. Samen staan de ALB en Tafel R&I voor: het agenderen van knelpunten, het faciliteren van netwerken, lobbyen en het aanjagen van initiatieven en kennisdelen ten behoeve van innovatie.