Materialenpaspoort geeft impuls aan circulaire bouweconomie

  • 28-5-2019 10:00
Om de circulaire bouweconomie te stimuleren, is de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen met Madaster een pilot gestart met een materialenpaspoort. Gemeenten en provincies in de MRA krijgen voor een van hun gebouwen zo’n materialenpaspoort aangeboden. Zo kunnen zij onderzoeken wat de waarde is van een materialenpaspoort in hun situatie door het geboden inzicht in de materiële, circulaire en financiële waarde van dat gebouw. 


De MRA streeft naar de realisatie van een circulaire bouweconomie in de regio. Wanneer overheden een materialenpaspoort invoeren en gebruiken, zetten zij daarmee een essentiële stap richting circulair bouwen en slopen van hun eigen vastgoed. Het project loopt tot eind 2019. 

Madaster fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster.

‘Wij vinden het belangrijk om overheden te ontzorgen bij het kennismaken met een materialenpaspoort’, zegt Jolein Baidenmann, grondstoffenregisseur voor de MRA. ‘Ze krijgen ondersteuning bij de keuze voor een interessant gebouw, het beschikbaar maken van data over het gekozen gebouw en het gebruik van Madaster. Bovendien krijgt elke overheid een compleet communicatiepakket aangeboden, om ook de organisatie te informeren over dit traject. Ik hoop dat gemeenten zo kunnen ervaren dat het materialenpaspoort voor hen een zinvol instrument is.’ 

Lees verder op de website MRA Duurzaam.