2019-editie State of the Region komt eraan!

  • 11-6-2019 07:41
Op maandag 17 juni vindt in Theater Amsterdam de tweede editie van de State of the Region plaats. Tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement komen de belangrijkste spelers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, culturele organisaties en overheden uit de Metropoolregio Amsterdam bij elkaar, onder meer om te luisteren naar de State of the Region van Femke Halsema.

State of the Region is het jaarlijkse evenement dat zichtbaar maakt wat de opgetelde kracht en het vermogen van de Metropoolregio Amsterdam is. Dit jaar ligt de nadruk op de resultaten van goed verbonden zijn.

Programma
Op het programma staat onder meer de presentatie van de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA). Henri de Groot, VU-hoogleraar Regionale Economische Dynamiek, laat aan de hand van deze verkenningen zien hoe de MRA er in economisch opzicht voor staat en zich ontwikkelt. 

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
Een ander onderdeel van het programma is het initiatief van de Amsterdam Economic Board om een regionale impuls te geven aan de (landelijke) Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES). Tijdens een feestelijke lunchbijeenkomst ondertekent een groot aantal publieke en private partijen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek om zo gezamenlijk te streven naar verdere verduurzaming van stadslogistiek. 

Lancering Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap
Vorig jaar tekenden bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen tijdens de eerste State of the Region voor 150 miljoen euro aan circulaire inkoopcontracten. Als direct vervolg hierop is door meer dan 90 partijen gewerkt aan een Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap, een praktische, digitale gids voor MRA-partijen om circulair inkopen in te bedden in de organisatie. Op 17 juni wordt deze spectaculaire Roadmap officieel gelanceerd.

Historische verbondenheid
Verder spreekt onder anderen historicus en Amsterdammer Paul Spies, tegenwoordig directeur van vijf musea in Berlijn. Aan de hand van voorbeelden laat hij de historische verbondenheid van de regio rond Amsterdam zien. 

State of the Region
Tot besluit spreekt Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, de State of the Region uit.  Hierin geeft zij haar visie op de gezamenlijke toekomst in de Metropoolregio Amsterdam. Naast haar burgemeesterschap is Halsema voorzitter van de Amsterdam Economic Board, de Metropoolregio Amsterdam en de Metropool Amsterdam Club van Amsterdam Marketing.

WeMakeThe.City
State of the Region is de aftrap van het meerdaagse innovatie-festival WeMakeThe.City. Dit festival, dat plaatsvindt van 17 tot 23 juni, zoomt in 2019 in op hoe we steden van, voor en door écht iedereen kunnen maken. 

Alles over het programma
State of the Region is een initiatief van de overheden van de Metropoolregio Amsterdam, amsterdam&partners, de Amsterdam Economic Board en WeMakeThe.City. 

Ga voor meer informatie naar de website State of the Region >>