Draagvlak voor aanpakken spoorwegovergang Zaanstad

  • 10-4-2019 18:54
Een spoorwegovergang vormt een steeds grotere barrière om de verdere groei van Zaanstad vorm te geven. Daar is nu een oplossing voor in zicht, waarvoor bestuurders van het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de handen ineen hebben geslagen. Besloten is tot een regionale planstudie om de inrichting van de infrastructuur in het gebied rondom het kruispunt te verbeteren.

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. De directe omgeving van de spoorwegovergang is onoverzichtelijk en vormt een barrière voor auto’s, fietsers en voetgangers. Het grote aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgt voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten. Omdat het aantal reizigers toeneemt, ook door toeristen van en naar de Zaanse Schans en het groeiende aantal inwoners van de regio Zaanstad, zal zonder ingrijpen de hinder in de nabije toekomst alleen maar toenemen.

Samenwerking
Een intensieve samenwerking tussen Rijk en regio brengt een oplossing voor het verkeersknelpunt bij de spoorwegovergang met de Guisweg in Zaanstad een stap dichterbij. Bestuurders van gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen het gebied gezamenlijk veiliger en beter bereikbaar maken. “De omgeving van het station Zaandijk Zaanse Schans heeft de potentie uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied om te wonen en recreëren”, laat Joke Geldhof, gedeputeerde provincie Noord-Holland, in een toelichting weten. “Dat vraagt om goede bereikbaarheid. En om woningen en voorzieningen om de groei op te vangen – in het bijzonder in gebieden rondom stations.”

Verkenning
In 2018 is verkend wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans, inclusief oplossingsrichtingen voor het knelpunt bij de spoorwegovergang. De mogelijkheden die verkend zijn, geven een idee van de haalbaarheid en de bandbreedte van de investeringskosten. Uit de verkenning blijkt een ongelijkvloerse kruising zowel qua effect als investering het best én het meest haalbaar. Daarbij blijft het spoor liggen en loopt er een weg onderdoor – eventueel op een andere plek dan de huidige Guisweg. 

Regionale planstudie
Als vervolg op de verkenning volgt nu de regionale planstudie wordt bepaald hoe de infrastructuur in het gebied rondom het kruispunt beter ingericht kan worden. De planstudie duurt naar verwachting tot de zomer van 2021. De aanpak van de kruising is onderdeel van het multimodale mobiliteitspakket van Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (CAH). Vanaf medio 2019 wordt nauwkeuriger en gedetailleerder onderzocht wat de kansrijke mogelijkheden zijn. De verwachting is dat dit in de zomer van 2021 wordt afgerond. De omgeving, waaronder omwonenden, sportclubs en bedrijven, wordt hier nauw betrokken. Meer informatie daarover volgt rond de zomer van 2019. Rond de zomer van 2019 vindt ook een informatiebijeenkomst plaats. 

Meer informatie over het project is te vinden op: vervoerregio.nl/guisweg >>