In najaar MRA Duurzaamheid Top

  • 25-3-2019 15:13
Het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid heeft besloten dat in het najaar de MRA Duurzaamheid Top plaatsvindt. Deze krijgt als invalshoek de integrale doorwerking van duurzaamheid naar ruimte, bouwen en wonen, mobiliteit en economie.

De top vindt plaats in september/oktober en is primair gericht op MRA-bestuurders. De datum wordt op korte termijn bekendgemaakt.

Tijdens hun overleg hebben de regiovertegenwoordigers ook gesproken over de ‘Roadmap Inkoop en Opdrachtgeverschap’. Dit spoorboekje voor het gemeentelijk inkoopbeleid is nagenoeg gereed. In alle deelregio’s vinden binnenkort bijeenkomsten plaats voor de bij dit onderwerp betrokken ambtenaren.

Verder is onder meer gesproken over het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën en de Samenwerkingsovereenkomst Circulaire Luierverwerking.

Van het overleg is een samenvattende terugblik beschikbaar, klik hier.

Nieuwsbrief MRA Duurzaam
Afgelopen week is ook de eerste editie van de nieuwsbrief MRA Duurzaam verschenen. Naast aandacht voor de duurzaamheidstop bevat deze berichten over tal van andere recente ontwikkelingen binnen de MRA op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie. De nieuwsbrief is online beschikbaar, klik hier.