Nieuwe naam voor Amsterdam Marketing: amsterdam&partners

  • 28-2-2019 13:51
Amsterdam Marketing, de citymarketingorganisatie voor de Metropool Amsterdam, heeft vanaf maandag 4 maart een nieuwe naam: amsterdam&partners. De nieuwe naam past bij de aangescherpte strategie van de organisatie. Deze strategie legt de nadruk op kwaliteit in plaats van kwantiteit voor de gehele Metropool Amsterdam. De bewoners staan daarbij centraal en bezoekers en bedrijven blijven welkom.

De nieuwe organisatie krijgt ook een nieuwe directeur: Geerte Udo is de opvolger van Frans van der Avert. Udo was al lid van het managementteam van de organisatie en verantwoordelijk voor strategie en onderzoek.

Keuze voor kwaliteit

De naam Amsterdam Marketing past niet meer bij de aangescherpte koers, legt Udo uit. ‘De term ‘marketing’ wordt gekoppeld aan méér. Maar het is kwaliteit waar we voor kiezen. De nieuwe naam benadrukt wat we doen, met wie en voor wie. Samen met een veelheid aan partners en relaties dragen wij bij aan een leefbare en welvarende Metropool Amsterdam. Die belofte blijft onveranderd.’

Toekomstvisie en ambitie

• Het terugdringen van overlast door wangedrag blijft een belangrijke doelstelling.
• Ten aanzien van bedrijven en congressen staat kwaliteit voorop. De activiteiten zijn erop gericht hen te verleiden en te gidsen. Waarbij de aandacht gaat naar die bedrijven en congressen die banen in de Metropool Amsterdam realiseren en/of bijdragen aan duurzaamheid en innovatie.
• amsterdam&partners blijft bouwen aan de nationale en internationale reputatie van de Metropool Amsterdam.
• De bezoeker die met respect voor de metropool en haar bewoners komt, wordt dagelijks gegidst naar cultuur, bekende en onbekende plekken, in de stad, de opkomende buurten en de metropool.
• De succesvolle benadering van de internationale bezoeker om ook naar plekken buiten Amsterdam te gaan, wordt doorgezet. Een volgende belangrijke stap is de gezamenlijke aanpak van uitdagingen op het gebied van wonen, werken, studeren en cultuur in de Metropool Amsterdam.