Minister Ollongren lanceert ‘Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie’

  • 4-2-2019 10:40
Minister Kajsa Ollongren heeft op donderdag 7 februari bij Broedplaats De Hoop in Zaanstad de zogenoemde ‘Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie’ gelanceerd. Deze landelijke regeling biedt kortlopende geldleningen om de voorfase van woningbouwprojecten op bedrijfs- of industrielocaties te financieren. Op die manier kunnen initiatiefnemers sneller starten met de (her)ontwikkeling van locaties waar woningbouw kansrijk, maar ingewikkeld is.


De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de lancering niet voor niets gekozen voor de Achtersluispolder in Zaandam: een mooi voorbeeld van een transformatielocatie met veel potentie voor woningbouw. Naast de lancering krijgt de minister een rondleiding door het gebied en voert ze een paneldiscussie met onder anderen wethouder Gerard Ram en directeur Gita Salden van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Scharnierpunt van Zaanstad en Amsterdam

‘Het is heel mooi dat juist de Achtersluispolder is gekozen als plaats voor de lancering’, licht de Zaanse wethouder Gerard Ram toe. ‘In dit gebied liggen veel kansen om Zaanstad mooier en aantrekkelijker te maken. Wij denken dan ook dat de transformatiefaciliteit hier een goede rol kan spelen. Dat de minister hier naartoe komt, laat zien dat zij dat ook zo ziet. Ik zie een toekomst waarin de Achtersluispolder, op het scharnierpunt van Zaanstad en Amsterdam, is uitgegroeid tot een stedelijk gebied waar mensen in een bruisende omgeving kunnen werken en wonen. Wat mij betreft is de eerste aanvraag voor de financieringsfaciliteit door initiatiefnemers in onze eigen Achtersluispolder om op die manier Zaanstad weer een stukje mooier te maken.’

Over de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie

Er is een woningtekort in Nederland. Met name in de stedelijke regio’s, in het bijzonder de MRA, is de vraag naar woningen zeer groot en loopt het woningtekort in rap tempo op. Om sommige plannen in transformatiegebieden van de grond te krijgen, is voorfinanciering het knelpunt. De Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie kan dan uitkomst bieden. Dit neemt niet weg dat er in de MRA ook plannen zijn met een onrendabele businesscase, vanwege de veelheid aan opgaven die op sommige locaties samenkomen.  Ook dit vraagstuk behoeft aandacht en is onderwerp van gesprek met het Rijk.