In 2018 recordoverslag in Amsterdam Haven

  • 18-1-2019 13:10
In 2018 is er in de Amsterdamse Haven met 82,3 miljoen ton een nieuw overslagrecord geboekt. Samen met de andere havens in het Noordzeekanaalgebied kwam daarmee de totale overslag iuit op 101,8 miljoen ton, eveneens een record. Met name de overslag van containers, agri- en bouwproducten zit flink in de lift, terwijl de fossiele overslag een daling vertoonde. De cruisevaart doet het eveneens goed.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van Port of Amsterdam. De overslag in Amsterdam Haven in 2018 bedroeg 81,3 miljoen en is dus met 1 miljoen ton gestegen. Samen met de andere havens in het Noordzeekanaalgebied kwam daarmee de totale overslag in 2018 uit op 101,8 miljoen ton, eveneens een record. In IJmuiden steeg de overslag met 1% tot 18,6 miljoen ton. Beverwijk zag de overslag met 9% dalen tot 0,7 miljoen ton. Zaanstad kende een daling van 30% naar 0,2 miljoen ton.

Flinke stijging in containers, agri- en bouwproducten
Het record is met name veroorzaakt door 19% meer overslag van agribulk tot 8,4 miljoen ton en de groei van overslag van containers met 68% (107.940 teu). Deze flinke stijging is onder meer te danken aan de vaste lijndienst van Samskip naar Engeland. Ook steeg de overslag van bouwproducten met 8% tot 7,4 miljoen ton.

De overige natte bulk, zoals chemische basisproducten, steeg met 23 procent tot 2,7 miljoen ton. Overige droge bulk steeg met 13 procent naar 2,9 miljoen ton en Ro/Ro en overig stukgoed met 24% tot 2,3 miljoen ton.

Olieproducten stabiliseren, kolenoverslag daalt
De totale fossiele overslag is in 2018 gedaald. De kolenoverslag daalde met 18% tot 13 miljoen ton. Dit is het vierde jaar op rij dat er sprake is van een daling in de kolenoverslag. De overslag in olieproducten stabiliseerde in 2018 tot 44,5 miljoen ton.

Import en export
De import in de Amsterdamse haven stabiliseerde het afgelopen jaar op 50,6 miljoen ton. De export groeide met 3% tot 31,7 miljoen ton.

Gronduitgifte
In 2018 werd 43 ha uitgegeven tegen 18 ha in 2017. Grote uitgiften vonden onder meer plaats aan Fetim (9 ha), Commodity Centre Netherlands (6 ha) en Delin (5 ha). Ook vestigden zich een aantal nieuwe partijen op bestaande kavels zoals Integrated Green Energy solutions (IGES) en Plastic Recycling Amsterdam (PRA), waarbij IGES niet recyclebaar plastics omzet in scheepsbrandstof en PRA recyclebare plastic omzet in grondstoffen voor nieuwe plastics. Het Amsterdamse havengebied is hiermee een echte circulaire plastic hub.

Diversificatie
“Deze overslagcijfers weerspiegelen onze strategische ambitie om geleidelijk minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen”, aldus Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam. Daarvoor in de plaats is het streven gericht op het aantrekken van andersoortige lading. “De sterke groei van met name agribulk en containers hebben de afname van kolen in belangrijke mate gecompenseerd. Daarbij zijn we in 2018 ook geholpen door de hoogconjunctuur, die we in onze haven terugzagen in toenemende overslag van bouwmaterialen en uitgifte van haventerrein aan verschillende bedrijven waaronder circulaire.”

Cruisevaart
In 2018 heeft Amsterdam 180 zeecruiseschepen ontvangen, waarvan 117 cruise calls en 63 turnarounds. 2018 was een recordjaar. Het aantal zeecruisepassagiers bleef ongeveer gelijk met 425.686 ten opzichte van het jaar daarvoor. In IJmuiden bedroeg het aantal zeecruise-bezoeken 30 (28 transits en 2 turn arounds) tegen 23 in 2017 met 51.632 passagiers. Het aantal aanlopen van riviercruiseschepen in 2018 bedroeg 2007, tegen 1876 in 2017.