Impuls aan stationsgebieden Zaanstad

  • 3-1-2019 10:31
De provincie Noord-Holland wil € 12 miljoen uittrekken voor het ontwikkelen van de stationsgebieden in Zaanstad. Belangrijk, want de Zaanstreek biedt de Metropoolregio Amsterdam (MRA) onderscheidende woon- en werkmilieus op korte (reis)afstand van Amsterdam.

De investering is bedoeld voor zowel het verbeteren van de openbare ruimte als het geven van een impuls aan de woningbouw bij de stations Zaandam, Zaandam-Kogerveld en Zaandijk-Zaanse Schans. Het verbeteren van de doorstroming op de Guisweg, al jaren een knelpunt voor autoverkeer en fietsers, krijgt eveneens aandacht. Dit biedt kansen om de potentie van het knooppunt Zaandijk-Zaanse Schans beter te benutten. 

Samenhangend pakket
Het bedrag van 12 miljoen euro maakt deel uit van een samenhangend pakket met verstedelijkings- en bereikbaarheidsafspraken die de overheden met het Rijk maken over ontwikkelingen langs de spoorlijn Amsterdam-Hoorn. Eind november 2018 zijn Rijk en regio het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen dat bestaat uit verbeteringen op het wegennet en het fiets- en openbaar vervoer-netwerk. Ook is  rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid. In maart 2019 wordt een definitief besluit genomen over het gehele pakket. Het pakket sluit aan op de ambities in de MRA Agenda.  

Levendige buurten
De provincie Noord-Holland wil stationsomgevingen beter benutten en in samenhang met elkaar ontwikkelen. Stations zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen. Daarom stimuleert de provincie nieuwbouw van woningen en bedrijvigheid rondom stations.

“Gebieden rondom stations trekken steeds meer mensen aan”, laat gedeputeerde Joke Geldhof weten. “Deze drie stations in het mooie Zaanstad bieden bij uitstek de kans om mogelijkheden te ontwikkelen om aantrekkelijk te wonen, werken en recreëren. Stedelingen willen hier graag wonen en toeristen willen deze gebieden bezoeken. Samen met de gemeente, het Rijk, ProRail, NS en de Vervoerrregio Amsterdam willen we de drie stationsgebieden omtoveren tot levendige buurten waar het fijn wonen en verblijven is.” Het besluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten.

Budget
De provincie Noord-Holland heeft voor het verbeteren van OV-knooppunten in totaal € 16,75 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 8 miljoen wordt toegezegd voor bovengenoemde stationsgebieden. Voor het versnellen van woningbouw in Noord-Holland is € 15 miljoen beschikbaar. Hiervan wordt € 4 miljoen ingezet voor het versnellen van woningbouw rond de eerdergenoemde knooppunten.