Werken aan een gezonde en schone metropool voor iedereen

  • 21-12-2018 09:22
Het gaat economisch heel goed in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), maar gaat dit niet ten koste van de sociale samenhang en de ambities op het gebied van duurzaamheid?  En maakt de alsmaar snellere digitalisering de kloof tussen groepen groter of juist kleiner? Deze vragen raken aan het DNA van de MRA.

Nederland en de Metropoolregio Amsterdam zitten in een periode van hoogconjunctuur. De in juni uitgebrachte economische verkenningen laten zien dat de economie van de regio krachtig, wendbaar en weerbaar is. Door de groei dient zich wel krapte op de arbeidsmarkt aan. Ondanks deze krapte is er sprake van een zeer gematigde loonstijging, met toenemende regionale verschillen en ook groepen (zoals ZZP-ers) die sterk achterblijven in de mate waarin ze profiteren van de groei.

Vier toekomstscenario’s
In dit kader is het van belang te werken aan meer inclusieve groei: groei waarbij iedereen, ongeacht uitgangspositie, in enige mate profiteert en die niet ten koste gaat van de sociale samenhang. Wat betekent dit in de praktijk? En hoe werkt inclusieve groei uit in de context van de vele (onzekere) ontwikkelingen die op de regio afkomen? 

Om hier meer inzicht in te krijgen. is het thema inclusieve groei uitgewerkt voor de vier toekomstscenario’s die zijn opgesteld voor de MRA. In elk scenario zijn de kernopgaven in relatie tot inclusieve groei op drie domeinen geïdentificeerd: inkomen & scholing, leefomgeving & mobiliteit, zorg & samenleving.

Uitkomsten per scenario
De belangrijkste uitkomsten zijn per scenario weergegeven: welke waarden zijn leidend in elk scenario en wat betekent dit voor de belangrijkste uitdagingen voor inclusieve groei? 
Meer hierover op de website van de Amsterdam Economic Board: lees verder >