Winterse landschapslunch

  • 21-12-2018 12:27
Op 31 januari 2019 vindt er in Wormerveer een winterse landschapslunch plaats. Dit gebeurt op initiatief van MRA Landschap. Na afloop van het lunchprogramma zijn er drie sessies. De netwerkbijeenkomst vindt plaats in de Stoomhal in Wormer.

In gesprek met… Job Cohen
Tijdens de winterse landschapslunch zal oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen vertellen over de verkenning die hij uitvoert naar financieringsmogelijkheden voor investeringen in het MRA-landschap. Aansluitend verzorgt Theo Baart een fotocolumn. Vervolgens kunnen geïnteresseerden deelnemen aan een serious game of de salon ‘Het verhaal van het Landschap’.

Sessie 1: Stadsranden door Planbureau voor de Leefomgeving
Wat is de druk vanuit de woningbouw op de open ruimte rond steden, in welke mate is deze ruimte planologisch beschermd en welke partijen zijn eigenaar van die gronden? Het PBL heeft dit in een recent gepubliceerd rapport in beeld gebracht en wil graag in deze interactieve sessie met regio’s in gesprek over hoe de bijdrage van stadsrandzones aan de opgaven van de regio kan worden vergroot.

Sessie 2: Serious game 
De verstedelijking en de grote ruimtelijke opgaven van deze tijd brengen ingrijpende veranderingen voor de diverse waardevolle landschappen met zich mee. De MRA kan alleen haar sterke positie behouden als partijen met elkaar investeren in een groene en gezonde leefomgeving. In de vorm van een serious game zal op een ludieke én serieuze manier het debat plaatsvinden over financiering van deze gezamenlijke opgave.

Sessie 3. Salon ‘Verhaal van het landschap’
De zorg voor ons landschap is niet alleen een ruimtelijke opgave, maar ook een culturele. Het landschap is een bibliotheek aan verhalen over mensen en hun omgeving die continu wordt aangevuld. Om de sturende kracht van het landschap in de ontwikkeling van de metropool te vergroten, wordt het verhaal van het MRA-landschap vanuit de cultuurhistorie benadert. Mede op basis van de input van de deelnemers stelt cultuurhistoricus Marinke Steenhuis een strategisch narratief op. Doel hiervan is vanuit een landschappelijke invalshoek richting te geven aan de groei van de MRA. Namens Luzette Kroon, burgemeester van Waterland, en Arjen de Zeeuw, directeur Kennis van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bent u van harte uitgenodigd uw kennis en inzichten te delen.

Programma in een notendop

11.30 uur        Inloop
12.00 uur        Lunch
13.00 uur        In gesprek met… Job Cohen
13.15 uur        Fotocolumn Theo Baart
13.30 uur        Middagsessies
16.00 uur        Afsluiting

Aanmelden

De bijeenkomst op 31 januari vindt plaats in de Stoomhal in Wormer. Klik hier om u aan te melden.