Winterse landschapslunch

  • 21-12-2018 12:27
Op 31 januari 2019 vindt er in Wormerveer een winterse landschapslunch plaats. Dit gebeurt op initiatief van MRA Landschap.

De netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd voor een ieder die betrokken is bij het landschap in de MRA. Dit is hét moment om eens bij elkaar te komen onder het genot van een hapje en een drankje.

Verkenning
Tijdens de winterse landschapslunch zal oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen vertellen over de verkenning die hij uitvoert naar financieringsmogelijkheden voor investeringen in het MRA-landschap. Verder verzorgt Theo Baart een fotocolumn.

Sessies
Na afloop van het lunchprogramma kunnen geïnteresseerden deelnemen aan twee sessies. 

Serious game
De verstedelijking en de grote ruimtelijke opgaven van deze tijd brengen ingrijpende veranderingen voor de diverse waardevolle landschappen met zich mee. De MRA kan alleen
haar sterke positie behouden als partijen met elkaar investeren in een groene en gezonde leefomgeving. In de vorm van een serious game zal op een ludieke én serieuze manier het debat plaatsvinden over financiering van deze gezamenlijke opgave.

Salon ‘Verhaal van het landschap’
De zorg voor ons landschap is niet alleen een ruimtelijke opgave, maar ook een culturele. Het landschap is een bibliotheek aan verhalen over mensen en hun omgeving die continu wordt aangevuld. Om de sturende kracht van het landschap in de ontwikkeling van de metropool te vergroten, wordt het verhaal van het MRA-landschap vanuit de cultuurhistorie benadert. Cultuurhistoricus Marinke Steenhuis haalt input op in een aantal salons. Op basis hiervan stelt zij een strategisch narratief op , dat helpt richting te geven aan de groei van de metropoolregio.

Aanmelden

De bijeenkomst op 31 januari vindt plaats in de Stoomhal in Wormer. Klik hier om u aan te melden.