Voortgangsrapportage metropolitane fietsroutes aangeboden

  • 19-12-2018 10:56
De overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken gezamenlijk aan het realiseren van één aantrekkelijk netwerk van metropolitane fietsroutes. Deze fietsroutes moeten de bereikbaarheid en toegankelijkheid van stedelijke gebieden en het metropolitane landschap op een duurzame manier verbeteren. Op 12 december is de eerste voortgangsrapportage aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg Bereikbaarheid van de MRA.


De Vervoerregio Amsterdam is namens alle overheden in de Metropoolregio Amsterdam de trekker van het project en brengt jaarlijks de voortgang in beeld. In de rapportage staan onder meer de opgeleverde projecten, recente telcijfers op de routes, enkele kanttekeningen over het achterblijven van de voortgang op bepaalde delen van het netwerk én de aanbevelingen voor 2019.

Het uiteindelijke doel is een hoogwaardig fietsnetwerk, waarop fietsers vlot tussen de stedelijke kernen en vanuit het stedelijke gebied naar het landschap kunnen fietsen. Deze gezamenlijke ambitie zorgt voor een goede inbreng in de eigen beleidsprogramma’s van de MRA-partners en in de samenwerkingsprogramma’s met het Rijk. Met de voortgangsrapportage kunnen knelpunten en aanbevelingen door de directeuren en bestuurders worden besproken. 

De voortgangsrapportage en meer informatie kunt u vinden op de website van de Vervoerregio Amsterdam.