Metropoolregio Amsterdam lanceert website ‘MRA Duurzaam’

  • 17-12-2018 11:23
De overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) investeren gezamenlijk fors in de omslag naar een circulaire en schone economie. Het borrelt van de initiatieven. De nieuwe website mraduurzaam.nl bericht over wat de samenwerkende overheden in de MRA op dit gebied doen.

Om van de MRA een toekomstbestendige en duurzame regio te maken, is een transitie naar zowel een circulaire als een energieneutrale economie nodig. De nieuwe website bericht over de ontwikkelingen binnen de MRA op beide terreinen. 

De site kent een hoofdindeling in ‘Circulair’ en ‘Energie’. Achter beide knoppen vindt de lezer naast nieuws ook inspirerende voorbeelden, een overzicht van relevante publicaties en data van diverse bijeenkomsten. 

U vindt de website op www.mraduurzaam.nl