Metropoolregio Amsterdam gaat met Job Cohen het landschap in

  • 11-12-2018 08:29
Oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen gaat voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een verkenning uitvoeren naar financieringsmogelijkheden voor investeringen in het landschap. Hij gaat hiervoor de komende maanden met een groot aantal stakeholders in gesprek.

Op dit moment steken overheden en maatschappelijke organisaties jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro in ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in de MRA. De groei van de metropool vergroot de druk op de natuur en de landschappelijke kwaliteit. Hierdoor zullen de kosten voor investeringen en beheer de komende jaren fors oplopen. 

Om aantrekkelijk voor de bewoners en concurrerend voor het bedrijfsleven te blijven, zullen partijen flink moeten investeren. Niet alleen in de kwaliteit van het landschap, maar ook in recreatiemogelijkheden en herstel van de biodiversiteit. Tot februari brengt de MRA samen met direct betrokkenen in de deelregio’s concrete investeringsopgaven in beeld. Dit overzicht vormt een bouwsteen voor het advies dat Job Cohen rond de zomer uit zal brengen om over draagvlak, kansen en randvoorwaarden metropoolbreed tot een akkoord te komen.