Winnaars Plabeka Bokalen 2018: SAENZ, BIZ Havengebied IJmuiden en Amstel III

  • 22-10-2018 14:00
De lokale energiemaatschappij SAENZ, de BIZ Havengebied IJmuiden en het grootstedelijk gebiedsontwikkelingsproject Amstel III zijn de winnaars van de Plabeka Bokaal 2018. Zij wonnen deze stimuleringsprijzen van het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) in respectievelijk de categorieën Duurzaamheid, Georganiseerd Beheer en Transformaties.

Tijdens het MRA Congres op 19 oktober in Hilversum ontvingen zij de bokalen en werden zij beloond voor hun inspanningen en prestaties. Het juryoordeel is te lezen in het juryrapport. ‘We hebben heel nadrukkelijk gekeken of de werklocatie onderscheidend is door een geslaagde aanpak of een slim, vernieuwend of baanbrekend proces waarmee de locatie dan weer een voorbeeld is voor andere locaties', zegt Jaap Bond, juryvoorzitter en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. 'Want dat is wat we met deze stimuleringsprijs willen bereiken: erkenning geven aan succesvolle initiatieven en inspiratie geven voor andere locaties.’

Winnaar categorie Duurzaamheid: SAENZ U.A.
In het initiatief SAENZ U.A. hebben de ondernemers nadrukkelijk ingezet op duurzame energie, die direct ten gunste komt aan de bedrijven in het gebied, maar ook tot maatschappelijk rendement heeft geleid.

Winnaar categorie Georganiseerd Beheer: BIZ Havengebied IJmuiden
BIZ Havengebied IJmuiden heeft laten zien dat de volhardendheid van de ondernemers tot een succesvolle Bedrijven Investeringszone (BIZ) kan leiden, ondanks de gecompliceerde context in het havengebied met veel criminaliteit en (haven)industriële bedrijvigheid.

Winnaar categorie Transformaties: Amstel III
Amstel III is erin geslaagd om grote stappen te zetten in voorzieningen en woningbouw in een levendig gebied, maar op zodanige manier dat de economische functie nu en in de toekomst blijft bestaan.

Oproep jury
De jury, waarin ook Jan Jager (Vakblad BT/Stadszaken.nl) en Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) zitting namen, deed bij de uitreiking van de bokalen een oproep. De ruimtedruk in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) neemt toe en de oplossing wordt deels gezocht in het mengen van woon- en werkfuncties. De jury benadrukt echter dat lang niet elke werklocatie geschikt is voor een mix met wonen. De jury vindt een goed georganiseerd gebied met professioneel parkmanagement essentieel om ook vervolgstappen te kunnen zetten op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. De MRA en de provincie Noord-Holland steken hier via subsidieregelingen geld in, maar wel onder voorwaarde dat ondernemers en gemeenten zelf ook investeren.

Ondernemers en gemeenten in de MRA die ook stappen willen zetten op het gebied van Georganiseerd Beheer, Duurzaamheid en/of Transformatie op bedrijventerreinen, kunnen daarbij de gratis hulp inroepen van en advies vragen aan het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB).

Meer informatie over het subsidieprogramma Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) en de HIRB is te vinden op de website van Provincie Noord-Holland.