Circulaire ondernemers metropoolregio slaan handen ineen

  • 8-10-2018 12:50
Onlangs is een onderzoek afgerond naar de verdienmodellen van verschillende restmaterialen uit de bouw- en sloopsector binnen en buiten de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit heeft geresulteerd in een schat aan informatie over de verschillende grondstofstromen. Om circulaire processen te stimuleren, is de informatie nu beschikbaar gesteld in een open-source database.

In opdracht van grondstofregisseur Jolein Baidenmann van het MRA-programma Circulaire Economie is onderzoek gedaan naar de potentie van reststromen voor bouw- en sloop afval en e-waste in de regio. Ook is gekeken welke oplossingen en procestechnologie nodig zijn om deze stromen circulair te kunnen verwerken.

Gegevens beschikbaar voor iedereen
Dr2 NewEconomy en Metabolic deden onderzoek naar de reststromen uit de bouw,- sloop en elektronicasector. Deze innovators hebben een nieuw model gebruikt voor het onderzoeken van businesscases. Zij benaderden ruim 200 bedrijven binnen en buiten de metropoolregio om gegevens te verzamelen en vulden dit aan met eigen onderzoek. 

De gegevens die al zijn opgehaald met betrekking tot het volume, de milieu-impact, en de financiële waarde van verschillende grondstofstromen in de MRA, zijn beschikbaar gesteld in een open-source database. Dat is bijzonder, omdat data delen in de circulaire economie vanwege concurrentiegevoelige aspecten nog een uitdaging is. Met deze online database, die aangevuld kan blijven worden, kunnen overheden en bedrijven de mogelijkheden voor nieuwe, circulaire oplossingen voor bouw- en sloopafval en e-waste en andere verdienmodellen online verkennen en berekenen. 

Waardevolle informatie bijeen
Naar aanleiding van het onderzoek bespraken veertig stakeholders uit de bouw,- sloop,- en elektronicasector onlangs de mogelijkheden voor nieuwe circulaire ketensamenwerking voor specifieke stromen zoals isolatiemateriaal en armaturen. Edwin Zoontjes van VERAS, branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven, is enthousiast over het onderzoek: “Er is niet eerder zo’n grootschalig en grondig onderzoek gedaan naar de verdienmodellen van verschillende restmaterialen uit de bouw- en sloopsector. Het is goed om dit verder te verdiepen.” Zoontjes heeft de bevindingen uit het onderzoek en zijn ervaringen uit de eerste sessie met zijn achterban gedeeld omdat hij het waardevolle informatie vindt om met de branche verder te komen in de Circulaire Economie. 

Luisteren naar elkaars motieven
Op 19 september vond de eerste bijeenkomst plaats. De veertig genodigden selecteerden een aantal stromen met de grootste circulaire en economische potentie. In een open sfeer konden de deelnemers informatie uitwisselen. Rens Groeneveld, manager minerale stromen bij Sortiva: “Aan mijn tafel spraken we over gips. De aanwezigheid daarvan is voor ons bedrijf een probleem omdat het andere stromen vervuilt. Daardoor maken we bijvoorbeeld meer kosten als we stromen verder willen verwerken en recyclen. Het is goed om met de gehele keten, dus slopers, producenten, verwerkers en eigenaren, te bespreken hoe we dit kunnen oplossen en in openheid samen naar de tarieven te kijken. Alleen als we meer openheid geven, komen we verder richting die circulaire economie. In deze bijeenkomst hebben we de eerste stap daarvoor gezet.”

Op 25 september vond de tweede bijeenkomst plaats. De geselecteerde stromen voor deze sessie waren hout, isolatiemateriaal en gips. Daarnaast was er nog een sessie over het scheiden van de vervuilende fracties op de bouwplaats, en over de kansen binnen de e-waste afvalstromen. Op dit moment wordt een vervolgtraject uitgewerkt.

Meer weten?
Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met Jolein Baidenmann, Grondstofregisseur MRA, J.Baidenmann@metropoolregioamsterdam.nl / 06-23920404.