Flevokust Haven laatste schakel in nationaal binnenvaartnetwerk

  • 21-9-2018 07:21
Flevokust Haven is de nieuwe buitendijkse multimodale overslaghaven van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het complex aan het IJsselmeer telt een containerterminal, een overslagkade en een groot havengebonden industrieterrein. Een trotse gedeputeerde Appelman verrichtte samen met wethouder Sparreboom van Lelystad de feestelijke opening.

Met de opening van Flevokust Haven is de laatste ontbrekende schakel in het binnenvaartnetwerk van Nederland gerealiseerd. Door de centrale ligging in het IJsselmeer, vlak bij de A6, de hoofdvaarroute Amsterdam – Lemmer, vliegveld Amsterdam Lelystad Airport en de aanwezigheid van het spoor kan de overslaghaven zich ontwikkelen tot een belangrijke schakel in het logistieke netwerk. 

Schoner en goedkoper
Vervoer over water is schoner en vaak goedkoper dan vervoer per vrachtwagen en vermindert de filedruk in met name de Randstad. De haven is geschikt voor op- en overslag van containers, projectlading, stukgoed en bulkgoederen. “Flevokust Haven is een enorme versterking van de logistieke concurrentiepositie van de regio Lelystad”, stelt gedeputeerde Appelman. Volgens de Flevolandse bestuurder zet de nieuwe voorziening dankzij een unieke combinatie van sterke eigenschappen de wijdere regio in één keer op de kaart als aantrekkelijke vestigingslocatie.

Ruimte voor groei 
Bedrijven die de ruimte zoeken in de Metropoolregio Amsterdam vinden op Flevokust Haven volop mogelijkheden. Met een unieke combinatie van een grote bouwhoogte, veel milieuruimte, ruime kavels en multimodale ontsluiting kunnen bedrijven maximaal profiteren van de centrale locatie en van elkaar. Daarmee biedt de voorziening uitstekende kansen en ruimte voor maakindustrie, agro-food en bio-based activiteiten en circulaire economie. Bijkomend voordeel is dat de duurzame energiecentrale van Engie in de directe nabijheid ligt.

Industrieterrein
Vanaf maart volgend jaar is het industrieterrein, dat door de gemeente Lelystad wordt gerealiseerd, fase 1 bouwrijp. Wethouder Sparreboom: “Flevokust Haven is economisch en qua werkgelegenheid van belang voor Lelystad. Gezien de grote belangstelling van bedrijven heeft het college van Lelystad de raad inmiddels voorgesteld uit te breiden naar 43 hectare zoals opgenomen in het bestemmingsplan.”  

Samenwerking
Flevokust Haven is het resultaat van een zeer intensieve en constructieve samenwerking met veel partners. De provincie realiseerde buitendijks de haven en de gemeente realiseert binnendijks het industrieterrein. Het Rijk heeft vanuit het programma Beter Benutten met een subsidie van ruim € 7 miljoen een belangrijke bijdrage geleverd in het mogelijk maken van de haven. CTU Flevokust exploiteert in ieder geval de komende 20 jaar de containerterminal bij Flevokust Haven en biedt nu al een dagelijkse lijndienst naar de haven van Rotterdam en twee keer per week naar de haven van Antwerpen. Er zijn ruime opslagmogelijkheden voor containers, er zijn reefer-aansluitingen en er zijn mogelijkheden voor gasmetingen.