NZKG-jaarcongres in teken energietransitie

  • 17-9-2018 13:01
'Energietransitie: welke kansen kunnen wij benutten?' Onder deze titel vindt op maandag 1 oktober in Beverwijk het jaarcongres 2018 plaats van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG). Tijdens het congres worden de resultaten gepresenteerd van de ‘Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG’.

Gasloos, CO2-opslag, warmtenetten, geothermie, biomassa: de energietransitie is het gesprek van de dag. En terecht! Zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs is heel Europa in 2050 klimaatneutraal. Daarom moeten ook  in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nu ingrijpende keuzen worden gemaakt.

Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG
Het Bestuursplatform NZKG laat de impact van de overgang naar nieuwe energievormen op de regio onderzoeken. Samen met bedrijven, energieleveranciers, gemeenten in het NZKG, provincie Noord-Holland en het Rijk is sinds begin dit jaar gewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor de energietransitie: de ‘Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG’.

Regio-klimaattafel ‘Industrie NZKG’
Parallel aan de ‘Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG’ werkt het Rijk aan de uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs met als doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Hiervoor zijn vijf nationale klimaattafels in het leven geroepen die gevoed worden door regionale tafels. De regio-klimaattafel ‘Industrie NZKG’ heeft de mogelijke projecten van de industrie in het NZKG in beeld gebracht.

Congres op 1 oktober
Tijdens het congres informeert het Bestuursplatform NZKG de deelnemers over de plannen en de keuzemogelijkheden. 

Programma
14.45      Ontvangst
15.15      Welkom door dagvoorzitter Rogier Elshout
15.25      Interview met gedeputeerden:

               Elisabeth Post, portefeuillehouder Havens en voorzitter Bestuursplatform

               Jack van der Hoek, portefeuillehouder Duurzaamheid

15.45     ‘Industrietafel Noordzeekanaalgebied’ door Tjerk Wagenaar, voorzitter industrietafel NZKG

 16.15     ‘Ontwikkelstrategie energietransitie Noordzeekanaalgebied' door Cor Leguijt, manager fuels and cities CE Delft

 16.45      Afsluiting programma door Elisabeth Post, voorzitter Bestuursplatform NZKG

 16.55      Borrel  

Aanmelden
Wilt u op de hoogte gebracht worden van deze ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, meldt u dan nu aan voor het congres! U kunt zich tot en met 23 september 2018 aanmelden. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. Deelname is gratis.