Flevoland telt zes nieuwe circulaire ketens

  • 17-9-2018 09:52
De provincie Flevoland is zes nieuwe circulaire ketens rijker. Stuk voor stuk gaan ze nieuwe producten maken van gebruikte materialen of groene grondstoffen. Deze stap vormt een van de eerste tastbare resultaten van de eerder dit jaar ingezette koers van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Tijdens een bijeenkomst van het Platform Circulair Flevoland hebben verschillende partijen hun handtekening gezet onder een ketensamenwerking. Gedeputeerde Michiel Rijsberman, die namens de provincie zijn handtekening onder alle initiatieven mocht zetten, noemde de ondertekening een nieuwe stap. “We hebben de afgelopen jaren heel veel gepraat met elkaar, maar dit laat zien dat het nu tijd is om dingen echt te gaan doen.”

Circulaire ketens
De handtekeningen zijn gezet bij de volgende ketens:

  • Plasticfabriek Almere - van plastic afval naar producten voor de openbare ruimte, zoals bankjes
  • Taste Up - 2e keus-groenten gebruiken voor nieuwe culinaire producten
  • Circulaire weg - oude dakbekleding hergebruiken als grondstof voor asfalt
  • Bamboeketen Flevoland - bamboevezels als grondstof voor nieuwe composieten
  • Lelystads Grasverwaarding - gemaaid gras verwerken tot verpakkingsproducten voor de horeca van Lelystad Airport
  • Spintone CO2 De Lelystadse Boer - CO2 van vliegtuigen opvangen en verwerken tot nanobuisjes en grafeen voor onder meer batterijen

Platform
Het Platform Circulair Flevoland is een initiatief van de provincie Flevoland en de gemeente Almere om ondernemers te ondersteunen in de circulaire economie. De provincie levert ketenmanagers om de ketenpartij te helpen én om eventuele belemmeringen op te sporen en aan te pakken. Een keten bestaat uit een aanbieder van een grondstof, een verwerker/producent én een afnemer voor het product. De verwachting is dat de komende jaren nog veel meer ketens gevormd gaan worden.

MRA-brede aanpak
Eerder dit jaar hebben de MRA-portefeuillehouders Duurzaamheid ingestemd met het ontwerp Plan van Aanpak Circulaire Economie Metropoolregio Amsterdam 2018-2020. Doel is de bestaande MRA-actiepunten op het gebied van de circulaire economie vanuit een meer programmatische samenhang in gang te zetten. De vernieuwde aanpak krijgt vorm via drie, met elkaar samenhangende sporen:  1) circulair inkopen, 2) de aanpak op zes geprioriteerde grondstromen, en 3) inzet op aantal onderliggende randvoorwaarden, zoals communicatie, monitoring, de samenwerking met de deel regio’s. De drie sporen zijn uitgewerkt in een ontwerp Plan van Aanpak Circulaire Economie

Actieve partner
Flevoland is een actieve partner in het circulaire programma van de MRA. In het kader van de MRA-inzet is op een actieve manier gezocht naar kansen om ondernemers te helpen met hun circulaire bedrijfsvoering. Met name het koppelen van een ondernemer aan een afzetmarkt of vragende partij blijkt een goed zet. De inzet van de provincie sluit aan bij de gezamenlijke inspanningen om binnen een gehele keten met meerdere partijen op een grondstofstroom te komen tot nieuwe businesscases. Stuk voor stuk beogen deze zowel de circulaire economische activiteit binnen de regio uit te breiden als hoogwaardiger verwerking te bereiken.