Fietsbrug verbindt Stelling van Amsterdam met Hollandse Waterlinie

  • 17-9-2018 12:53

De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal heet vanaf nu Liniebrug om te onderstrepen dat het een verbinding is tussen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. In 2020 willen beide linies onder de naam Hollandse Waterlinies één groot werelderfgoed worden.

Met een kanonschot ging de brug bij Nigtevecht officieel open op 7 september 2018. De officiële opening startte in het Dorpshuis waar NH-gedeputeerde Jaap Bond de fietsbrug symbolisch overdroeg aan Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de provincie Utrecht, en de natuurverbinding aan directeur Rijkswaterstaat Ype Heijsman.

De fietsbrug koppelt recreatieve fietsroutes langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en zorgt voor een betere bereikbaarheid in de regio. De natuurverbinding met diervriendelijke oevers in het Amsterdam-Rijnkanaal maakt uitwisseling van fauna mogelijk tussen natuurgebieden.