Groei toerisme zorgt voor meer werkgelegenheid

  • 29-8-2018 08:54
De groei van de uitgaven in de toeristische sector zorgt voor meer werkgelegenheid. Het aandeel van de banen in het toerisme bedraagt inmiddels 7,5 procent van het totaal. Een groot deel van deze banen bevindt zich in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De omvang van de toeristische bestedingen in Nederland steeg afgelopen jaar met 6,9 procent naar 82,1 miljard euro.


Dat blijkt onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Eerder dit jaar bleek uit CBS-cijfers al dat Amsterdam de belangrijkste toeristische trekpleister van het land is.

Meer banen
Het aantal banen in de toerismebranche steeg in 2017 met 3,8 procent naar 761.000 banen. Met een stijging van 2,1 procent groeide het aantal banen in de Nederlandse economie als geheel minder hard. Hierdoor nam het aandeel van de toeristische sector in het totaal verder toe. 

Veel banen in het toerisme zijn deeltijdbanen. Omgerekend naar voltijdbanen telde de sector vorig jaar 455.000 volledige banen, 4,6 procent meer dan in 2016, berekende het CBS.

Groeiend belang toerisme voor economie
Het belang van de toeristische sector voor de Nederlandse economie wordt steeds groter. De toegevoegde waarde van de branche bedroeg in 2017 28,3 miljard euro, een groei van 6,8 procent ten opzichte van 2016. De grootste bijdrage komt met 11 miljard euro van de horeca.

Toeristische bestedingen nemen toe
De omvang van de toeristische bestedingen in de Nederlandse economie steeg in 2017 met 6,9 procent naar 82,1 miljard euro. Drie kwart van deze groei komt voor rekening van de bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland. Een oorzaak van deze stijging is het groeiende aantal overnachtingen, dat met 11,5 procent toenam tot meer dan 44 miljoen. Maar buitenlandse toeristen boekten bovendien vaker een accommodatie of ticket via een Nederlands bedrijf.

Nederlandse bestedingen
Ook Nederlanders gaven vorig jaar meer uit in de toeristische sector. De bestedingen in eigen land groeiden met 3,6 procent tot 43 miljard euro. Nederlanders gaven vooral meer uit aan eten en drinken in de horeca. De uitgaven van Nederlanders aan accommodaties of tickets in het buitenland via Nederlandse bedrijven namen met 6,4 procent toe tot 6,2 miljard euro.

Samenwerking in de MRA
In de MRA wordt op het gebied van toerisme samengewerkt om de groei van het aantal bezoekers te faciliteren. Het platform Economie heeft in 2017 de herijkte ‘Strategische agenda toerisme in de MRA 2025’ vastgesteld. De samenwerking is gericht op het opvangen van de groei door het ontlasten van drukke plekken en het spreiden van toeristen en de economische voordelen over de regio.