Manifest Landbouw en Landschap in de Metropoolregio Amsterdam

  • 13-7-2018 07:20
Het landschap heeft een bijzondere betekenis voor de economie en ecologie van de Metropoolregio Amsterdam. Om dit bijzondere landschap te versterken, hebben natuur- en landbouworganisaties een manifest gepresenteerd.

Het manifest is een gezamenlijk initiatief van LTO Noord, FrieslandCampina, Cono Kaasmakers, Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water en Land & Dijken. Het manifest, getiteld ‘Landbouw en Landschap in de Metropoolregio Amsterdam’, is onlangs aangeboden aan het Portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap. 

Toekomstbeeld
Met het manifest willende initiatiefnemers overheid, markt en keten handvatten bieden voor versterking van de bijzondere betekenis van het Metropolitane Landschap voor economie en ecologie. Het manifest schetst een toekomstbeeld waarin duurzame veehouderij en akkerbouw een belangrijke bijdrage blijven leveren aan het landschap in de metropoolregio. Daarnaast stelt de sector in bijbehorende actieprogramma concrete maatregelen en trekkers voor. Voorzitter Sjaak Hoogendoorn van Water, Land & Dijken sprak de hoop uit de bestuurders van metropoolregio daarin mee te kunnen nemen.

Goed vertrekpunt
Voorzitter Adnan Tekin van het portefeuillehoudersoverleg is blij met het initiatief van de sector. “Het is een belangrijke bijdrage aan de discussie over een duurzaam en aantrekkelijk landschap in onze regio. Gelukkig zie ik in de ambities veel overeenkomsten tussen natuur- en landbouworganisaties. Dat is een goed vertrekpunt voor het debat over de toekomst van landschap en landbouw in de MRA.” De landbouw heeft bijna een derde van het landoppervlak van de MRA in gebruik en is daardoor sterk gezichtsbepalend en bovendien een belangrijke economische speler.

Manifest Landbouw en Landschap in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) >  


Aanbieding van het manifest. V.l.n.r. Marieke van Doorninck (wethouder Amsterdam),
Rona Uitentuis (portefeuillehouder ruimtelijke ordening LTO Regio West) en Adnan Tekin
(voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap). Foto: Bert Hartman,
freelancemedewerker Nieuwe Oogst

Amsterdam Wetlands
De bestuurders van de samenwerkende terreinbeherende organisaties waren eveneens bij de presentatie aanwezig om te vertellen over het project Amsterdam Wetlands. De vier belangrijkste ingrediënten van de visie voor Amsterdam Wetlands luiden als volgt:

1. Realiseren van een groot aaneengesloten robuust natuurgebied;
2. Natuurgebieden bereikbaar en beleefbaar (veelkleurig landschap) maken voor stadsbewoners;
3. Behoud veenlandschap met streekidentiteit;
4. Goede zorg voor unieke leefgebieden

Project Amsterdam Wetlands >