Fonds helpt MKB en startups met innovatieve producten of processen

  • 5-7-2018 17:54
Noord-Hollandse ondernemers kunnen vanaf nu een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland. Dit fonds verstrekt leningen aan MKB-ondernemers en startups voor de ontwikkeling van een duurzaam of innovatief product of proces. In totaal is 21 miljoen euro beschikbaar.


Binnen het fonds  is er speciale aandacht voor initiatieven op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit, de energietransitie en gezondheidszorg. Het gaat bij de toekenning van een lening om producten of processen die zich in een zogenoemde ‘proof of concept’-fase bevinden. In deze fase is er een uitgewerkt idee op papier dat nog in de praktijk moet worden gebracht, bijvoorbeeld door het bouwen van een prototype. Traditionele financiers zijn dan nog huiverig om te investeren.

Het fonds is opgericht door de provincie Noord-Holland, de holdingbedrijven van de Universiteit van Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum, de Hogeschool van Amsterdam en Sanquin. De betrokken kennisinstellingen stellen hierbij hun kennis beschikbaar aan de markt en de maatschappij.

De omvang van de lening is minimaal 50.000 euro en maximaal 300.000 euro. Belangstellenden kunnen op de website www.innovatiefondsnoordholland.nl snel zien of hun project in aanmerking komt voor een lening. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door een onafhankelijke commissie. 

Bron: provincie Noord-Holland