Oplevering nieuwe zeesluis vertraagd – havens blijven bereikbaar

  • 4-7-2018 08:05
De nieuwe zeesluis bij IJmuiden, de grootste zeesluis ter wereld, wordt later in gebruik genomen dan gepland. De nieuwe sluis wordt 27 maanden later opgeleverd. Daarmee verschuift de openingsdatum van 2019 naar uiterlijk eind januari 2022. De havens blijven intussen goed bereikbaar.


Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Wwaterstaat) heeft de Tweede Kamer inmiddels geïnformeerd over de aangepaste planning van de oplevering van de sluis. Tijdens de bouw bleek dat aanpassingen nodig waren in de constructie van de deurkassen. De vertraging heeft geen gevolgen voor de scheepvaart van en naar de havens aan het Noordzeekanaal, omdat de bestaande Noordersluis langer in bedrijf blijft. Dit betekent echter wel dat grotere schepen dan nu het geval is, de Amsterdamse haven tot die tijd niet kunnen aandoen. 

Bereikbaarheid niet in geding
Door het langer open blijven van de Noordersluis komt de bereikbaarheid van de havens in het Noordzeekanaalgebied niet in het geding. Rijkswaterstaat (RWS) verzekert dat de havens van IJmuiden, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam ook de komende jaren goed bereikbaar blijven. Alleen kunnen tot de ingebruikname van de nieuwe sluis grotere schepen dan nu het geval is de havens van het Noordzeekanaalgebied niet aandoen. De Amsterdamse haven, Port of Amsterdam, blijft van mening dat de bouw van de nieuwe zeesluis – óók met vertraging – een indrukwekkend infrastructureel project is dat een belangrijke bijdrage levert aan de economie van het Noordzeekanaalgebied.

Meer weten?
- Persbericht Rijkswaterstaat
- Brief van de minister aan de Tweede Kamer

Bron: portofamsterdam.com