Presentatie Brede Welvaartsindex MRA tijdens WeMakeThe.City

  • 12-6-2018 13:35
Tijdens het WeMakeThe.City-festival (20-24 juni) worden op twee momenten de uitkomsten gepresenteerd van de eerste Brede Welvaartsindex Metropoolregio Amsterdam.


Woensdag 20 juni
Woensdagmiddag 20 juni presenteert Jeroen Slot, hoofd Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam, tijdens het onderdeel Facts of the Region de aanzet voor de index, waarbij de belangrijkste resultaten en trends aan bod komen.

Via deze link kunt u meer informatie vinden en de mogelijkheden voor aanmelden.

Donderdag 21 juni
Op donderdagmiddag 21 juni wordt deze aanzet in een verdiepingssessie nader toegelicht door het onderzoeksteam. Hier wordt op gereageerd door vertegenwoordigers van regionale overheden uit de MRA en het CBS, gevolgd door een discussie over hoe verder te gaan met dit traject. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen en over dit onderwerp mee te praten.

Via deze link kunt u meer informatie vinden en de mogelijkheden voor aanmelden.