Internationale werkconferentie: Planologie in de Metropoolregio Amsterdam

  • 11-6-2018 13:51
Maar liefst 86% van het totale aandelenkapitaal van een land ligt vast in onroerend goed en grond. Ruimtelijke planning is een van de krachtigste instrumenten om de toekomstige waarde van dit kapitaal veilig te stellen en van goede winstmarges verzekerd te zijn. Meer weten? Kom dan op 21 juni naar de internationale werkconferentie Think Different, over planologie in de Metropoolregio Amsterdam.


De OESO (internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft het beleid voor grondgebruik in Nederland en in het bijzonder dat van Amsterdam onderzocht. De OESO constateert dat de Metropoolregio Amsterdam een belangrijke economische motor van Nederland is, maar ook dat die positie niet gegarandeerd is in de toekomst. Daarom adviseert de OESO om de regionale samenwerking te versterken en het spectrum aan instrumenten voor ruimtelijke ordening te verbreden. Grote uitdagingen, zoals het hoofd bieden aan de vraag naar betaalbare woningen en een goede bereikbaarheid van de MRA, kunnen namelijk een bedreiging zijn voor de economische positie van de regio. Onder meer de invoering van de nieuwe Omgevingswet biedt kansen om met deze uitdagingen om te gaan.

In gesprek met de OESO tijdens WeMakeThe.City
De gemeente Amsterdam nodigt het Rijk en de regio uit om tijdens het evenement WeMakeThe.City samen met de OESO over de aanbevelingen in gesprek te gaan. Wat betekenen deze aanbevelingen voor de veranderingen die binnen Nederland plaatsvinden en de ontwikkelingen van verschillende omgevingsvisies op Rijks- provinciaal en gemeentelijk niveau?

Geïnspireerd door de ervaringen uit andere metropoolregio’s, zoals Zürich, Brussel, Praag, Barcelona en Helsinki, recente onderzoeken van CPB, Espon en het Lincoln Institute of Landuse, verkennen wij de aanbevelingen van de OESO in een gezamenlijk gesprek. Uitgenodigd voor de conferentie Think Different zijn beleidsmakers van nationale, regionale en lokale overheden en onderzoekers. Een van de sprekers is Rijk van Ark, directeur van het MRA Bureau.

Praktische informatie
Bekijk de flyer over het programma en de sprekers.

  • Datum: 21 juni 2018
  • Tijdstip: 09.00 - 16.00 uur
  • Locatie: Zuiderkerk, Amsterdam
  • Voertaal: Engels

Aanmelden

Aanmelden Werkconferentie


Alternatieve gelegenheid

Kunt u er niet bij zijn op 21 juni, maar wilt u de resultaten alsnog door de onderzoekers van de OESO zelf horen? Dan is er ook de mogelijkheid om op 20 juni tijdens een publieke lezing in het stadhuis van Amsterdam met de OESO in gesprek te gaan. Meer informatie kunt u vinden op de website van WeMakeThe.City.