Gezocht: leden Beoordelingscommissie Innovatiefonds MKB Velsen

  • 9-5-2018 09:06
De gemeente Velsen heeft € 2.000.000,- beschikbaar gesteld om MKB-bedrijven die zijn verbonden aan de maak- en onderhoudsindustrie te ondersteunen bij product- en procesinnovaties. Op 1 maart 2018 is het Innovatiefonds MKB Velsen in werking getreden. Dit fonds ondersteunt nieuwe initiatieven die bijdragen aan het toekomstig verdienvermogen van de economie en de creatie van nieuwe banen in sectoren van de toekomst.


De gemeente Velsen zal zich over de ingediende projectaanvragen inhoudelijk laten adviseren door een commissie van deskundigen. De commissie zal bestaan uit drie vaste leden. Velsen is op zoek naar een sector-, technologisch en financieel specialist. Per functie worden specifieke kennis en vaardigheden gevraagd. De leden ontvangen een marktconforme vergoeding voor hun werkzaamheden.

Op de website van het Innovatiefonds MKB Velsen kunt u meer informatie vinden over de beoordelingscommissie en de vacatures.