Duizend extra laadpunten in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

  • 16-4-2018 07:21
In 2018 krijgen de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht 1000 extra laadpunten voor elektrische auto’s bij. Het netwerk bestaat nu nog uit 2300 publieke laadpunten. Dankzij deze investering van MRA-Elektrisch ontstaat een solide netwerk van laadpunten en kunnen steeds meer duurzame kilometers gereden worden.

In Nederland rijden op dit moment bijna 120.000 elektrische voertuigen, waarvan een belangrijk deel in de drie provincies. Naar verwachting zet de groei zich voort en dus ook de vraag naar meer oplaadpunten.

Werken aan een duurzame toekomst
Het vergroten van het aantal laadpunten is een van de doelstellingen uit het Werkprogramma 2018 van MRA-Elektrisch. Komend jaar wordt de verbinding tussen de energietransitie en elektrisch vervoer verder vormgegeven. Dat gebeurt niet alleen met laadpunten, maar ook met projecten die elektrische voertuigen stimuleren, zoals elektrisch openbaar vervoer, elektrische taxi’s en elektrisch goederenvervoer. Aanvullend wordt kennis gedeeld met gemeenten om elektrische (buurt-)autodeelprojecten te realiseren. Ook aan de voorkant denkt MRA-Elektrisch mee met gemeenten, bijvoorbeeld hoe elektrisch vervoer kan worden ingepast bij gebiedsontwikkeling.

Projectbureau MRA-Elektrisch
Sinds 2012 werken 80 gemeenten en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen binnen het project MRA-Elektrisch. Via MRA-Elektrisch wordt elektrisch rijden gestimuleerd door onder meer publieke laadpalen te plaatsen. Zo worden ontwikkelingen in de markt ondersteund en beleidsdoelen rond luchtkwaliteit en klimaat gerealiseerd. Door samenwerking te organiseren tussen overheden, kennisinstellingen en marktpartijen en op die manier kennis en kosten te delen, lukt wat individuele partijen niet lukt. Jaarlijks stelt het projectbureau MRA-Elektrisch een werkprogramma op.