Sterkste groei toerisme in ruim tien jaar

  • 4-4-2018 07:00
Het toerisme in Nederland kende vorig jaar de grootste groei in ruim tien jaar. Het aantal gasten dat in 2017 verbleef in Nederlandse verblijfsaccommodaties, steeg met bijna negen procent naar 42 miljoen. Amsterdam was met 6,7 miljoen buitenlandse hotelgasten de belangrijkste trekpleister van het land. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag 4 april op basis van de laatste toerismecijfers.

De meeste intercontinentale gasten die naar Nederland komen, bezoeken de hoofdstad. In 2017 kwam ruim twintig procent van de buitenlandse toeristen die in Nederlandse accommodaties verbleven van buiten Europa. De meeste intercontinentale toeristen kwamen van het Amerikaanse (elf procent) en het Aziatische continent (acht procent). Het aantal gasten van deze continenten groeide met respectievelijk 22 en 25 procent. Opvallende stijgingen lieten de aantallen bezoekers zien uit Taiwan (79 procent), IJsland (40 procent) en Rusland (36 procent). Het aantal toeristen uit China nam toe met 26 procent.

Omringende landen
Het overgrote deel (80 procent) van de buitenlandse toeristen in Nederlandse accommodaties kwam in 2017 overigens uit Europa. Meer dan de helft van het aantal gasten komt uit de ons omringende landen Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Bezoekers uit deze landen waren samen goed voor 64 procent van alle overnachtingen door buitenlanders.

Noord-Holland favoriet
Verreweg de meeste buitenlandse toeristen gingen in 2017 naar Noord-Holland en bezochten met name Amsterdam. Mede hierdoor is Noord-Holland de enige provincie die veel meer buitenlandse dan Nederlandse gasten trok. De spreiding van de buitenlandse gasten over de verschillende provincies is sinds 2012 nauwelijks gewijzigd.

Verdere groei verwacht
Eerder voorspelde het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen voor 2018 al een verdere groei van het aantal bezoekers aan Nederland over de gehele linie. Deze groei is waardevol voor het land, maar vereist ook een versterkte en versnelde inzet op het spreiden van bezoekers, stelde het bureau vast.

Samenwerking in de MRA
In de Metropoolregio Amsterdam wordt op het gebied van toerisme samengewerkt om de groei van het aantal bezoekers te faciliteren. Het platform Economie heeft in 2017 de herijkte ‘Strategische agenda toerisme in de MRA 2025’ vastgesteld. De samenwerking is gericht op het opvangen van de groei door het ontlasten van drukke plekken en het spreiden van toeristen en de economische voordelen over de regio.

Toenemende economische betekenis
De groei van het aantal inkomende toeristen en hun bestedingen hebben hun weerslag in de toenemende economische betekenis van het toerisme als sector. In Nederland groeit de toerismesector de laatste jaren harder dan de economie. In 2016 leverde dat 542 duizend personen werk op, met een totaal van 389 duizend voltijdbanen. Een groot deel van deze banen bevindt zich in de Metropoolregio Amsterdam.