Staatssecretaris benadrukt belang afstemming spreidingsstrategieën toerisme

  • 6-3-2018 12:37
De landelijke strategie om de groeiende stroom toeristen naar Nederland zo effectief mogelijk te spreiden, moet optimaal worden aangesloten op regionale en lokale strategieën. Zo is het belangrijk dat de strategie van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en de aanpak van de gemeente Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. Dat schrijft staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer. De brief wordt woensdag 7 maart door de Kamercommissie besproken.


In haar brief schrijft de staatssecretaris dat het aantal internationale verblijfsbezoekers in Nederland in 2017 met 11 procent is toegenomen, tot 17,6 miljoen. Onderzoek van de United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) voorspelt dat het mondiale toerisme groeit van 1,2 miljard reizigers in 2015 naar 1,8 miljard in 2030. Als het toerisme in Nederland eenzelfde groei laat zien, betekent dit dat in 2030 ten opzichte van 2015 7 miljoen extra buitenlandse bezoekers naar Nederland komen.

Economische voordelen
De verblijfs- en dagbezoeken aan Nederland zorgden in 2016 voor bestedingen van € 75,7 miljard. Daarnaast is de toeristische sector met 641.000 banen een belangrijke werkgever. Bovendien verstevigt toerisme het voorzieningenniveau, de bereikbaarheid van de regio en een goed leefklimaat, schrijft Keijzer. ‘Op deze manier draagt toerisme bij aan Nederland als aantrekkelijk land om te wonen te werken en te investeren.’

Richting geven aan de groei
Op nationaal, regionaal en lokaal niveau moeten de economische kansen die het toerisme biedt worden benut. Daarbij moet echter worden voorkomen dat de gevolgen van het toerisme ‘de draagkracht van gemeenten en regio’s overstijgt’, stelt de staatssecretaris. Daarom is het belangrijk om richting te geven aan de groei en wordt op zowel landelijk als regionaal en lokaal niveau ingezet op het spreiden van bezoekers in tijd en ruimte.

Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025
De staatssecretaris wijst er in haar brief op dat de Metropoolregio Amsterdam in 2015 de ‘Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025’ heeft gepresenteerd. De MRA constateert daarin dat de regio als een magneet op de toerist werkt, wat economische voordelen kan opleveren. Om de leefbaarheid in de stad ook in de toekomst te waarborgen, is een van de hoofddoelstellingen van de agenda dat de toerist naast het centrum van Amsterdam ook een bezoek brengt elders in de regio.

Goede afstemming
De spreidingsstrategieën van het NBTC, Amsterdam en de MRA moeten hierbij goed op elkaar worden afgestemd, vindt Keijzer. ‘Zoals ik tijdens de begrotingsbehandeling aan uw Kamer heb toegezegd, heb ik NBTC gevraagd om hierover nader in gesprek te gaan met Amsterdam Marketing. Beide partijen hebben inmiddels overleg gehad om de spreidingsstrategieën, ‘Amsterdam Bezoeken Holland Zien’ en ‘HollandCity’, goed op elkaar af te stemmen.’

Bereikbaarheid van bezienswaardigheden
Een voorwaarde voor een effectieve spreidingsstrategie is dat de bezienswaardigheden goed kunnen worden bereikt. Keijzer noemt hierbij het ‘Amsterdam and Region Travel Ticket’, waarmeee toeristen in de gehele Metropoolregio kunnen reizen met alle vormen van openbaar vervoer. De introductie van de buslijn van Amsterdam CS naar de Zaanse Schans noemt Keijzer ‘een groot succes’ dat als voorbeeld kan dienen voor andere plekken in het land.