Meld je aan voor de MRA Kennis- en netwerkdagen

  • 23-5-2018 08:08
Is de drukte op de woningmarkt een Amsterdamse opgave? De energietransitie alleen vanuit je eigen organisatie te bekijken? Houdt het mobiliteitsvraagstuk op bij de grens van de gemeente of provincie?

Deze vraagstukken zijn groter en niet beperkt tot één organisatie: iedereen binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft hiermee te maken. Alleen door samenwerking kunnen deze vraagstukken worden aangepakt, met meer resultaat voor inwoners en ondernemers. Wil je weten hoe en werk je bij een van de MRA-overheden? Kom dan naar de MRA Kennis- en netwerkdagen. Tijdens deze dagen krijg je inzicht in strategische vraagstukken waar de MRA-overheden mee bezig zijn, leer je van interessante sprekers, vergroot je je netwerk en ga je aan het eind naar huis met een enorme inspiratieboost.

Meld je nu aan voor de laatste twee dagen! Donderdag 7 juni 2018 in Almere over de toekomst van de verbonden Metropool en donderdag 28 juni in Zaanstad over de inclusieve metropool.

Zet jezelf op de kaart van de Metropoolregio Amsterdam!
De reeks van vier MRA Kennis- en netwerkdagen is in april gestart in Amsterdam en Haarlem. De eerste dag had als thema: ‘De MRA als derde regio van Europa, met speciale aandacht voor het internationale perspectief en de woningmarkt’ en de tweede dag ‘de MRA in transitie, met speciale aandacht voor de omgevingswet en energietransitie’. De eerste twee dagen zijn erg goed bezocht met veel positieve reacties; dit belooft veel voor de komende dagen in Almere en Zaanstad.

Wat bieden de MRA Kennis- en netwerkdagen?
- Inspiratie en inzicht over netwerkend werken in de MRA
- Kennis van regionale ontwikkelingen 
- Het ontmoeten van collega’s in en uit de MRA

Doelgroep

De kennis- en netwerkdagen zijn bedoeld voor strategisch adviseurs, beleidsadviseurs die betrokken zijn bij MRA-programma’s en -projecten en programma- en projectleiders die geïnteresseerd zijn in de MRA. De MRA Kennis- en netwerkdagen zijn open voor iedereen die werkzaam is bij een MRA-organisatie en de MRA beter wil leren kennen. Wij hopen op regionale diversiteit bij de aanmeldingen. 

Eerste kennis- en netwerkdag donderdag 5 april: Drukte, bouwen en wonen | Amsterdam
Op donderdag 5 april vond de eerste kennis- en netwerkdag in de Voormalige Stadstimmertuin te Amsterdam plaats. Het verslag van de dag kunt u hier downloaden. 

Download verslag eerste kennis- en netwerkdag >

Download presentaties:
Femke Blokhuis
David Aulman
Rene van Schie
Maarten Kloos
Julian Jansen
Henk Jagersma
Wim Derksen
Henk Jagersma

Tweede kennis- en netwerkdag donderdag 19 april: MRA in transitie, omgevingswet en energietransitie | Haarlem
De tweede dag is gehouden op donderdag 19 april in Haarlem bij de provincie Noord-Holland. Deze dag had als thema: ‘De MRA in transitie, met speciale aandacht voor de omgevingswet en energietransitie’. 

Download verslag tweede kennis- en netwerkdag >

Download presentaties:
Sjors Hijgenaar
Paul Bleumink
Karen Arpad
Edwin Oskam
Remco Daalder
Ton Bossink
Ward de Meulemeester

Derde kennis- en netwerkdag donderdag 7 juni: de toekomst van de verbonden metropool | Almere
De derde dag vindt plaats op donderdag 7 juni in  de Nieuwe Bibliotheek in Almere (09:30 tot 17:00 uur). Het thema is: ‘De toekomst van de verbonden Metropool’. Op deze dag hebben we het over de ontwikkelingen in de MRA gerelateerd aan mobiliteitsonderwerpen zoals het OV Toekomstbeeld, Smart Mobility, Infrastructuurinvesteringen, MRA-Fiets, en knooppuntontwikkeling. Ook laten we zien welke mobiliteitsopgaven het verdubbelen van een stad als Almere met zich meebrengt.

Allereerst wordt de stand van zaken van het OV Toekomstbeeld voor de MRA gepresenteerd en met u besproken. Na de lunch volgen workshops
 en werkbezoeken waarin u zich verder verdiept in regionale ontwikkelingen gekoppeld aan locaties in Almere. Zoals op de e-bike naar vernieuwende gebiedsontwikkeling in Almere Poort. In het stations- en centrumgebied zien hoe de MRA werkt aan knooppuntontwikkeling. Een werkbezoek aan de uitbreiding van de A6- de groenste snelweg van Nederland in wording.  In gesprek over smart mobility en bijvoorbeeld de regionale koppeling aan de Floriade in 2022. Maar ook een serious game om zelf te ondervinden hoe rijk en regio werken aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) om de regio bereikbaar te houden. Of doorpraten in een workshop over het MRA OV-toekomstbeeld. 

De middag wordt afgesloten met een interactieve paneldiscussie over de toekomst van de verbonden metropool met o.a. deze gasten: Emiel Reiding (Directeur Nationale Omgevingsvisie MinBZK), Peter Paul Horck  (sectoremanager verkeer en vervoer provincie Noord-Holland), Carolien Gehrels  (Europees steden directeur Arcadis), Marco te Brommelstroet (directeur van het Urban Cycling Institute van de Universiteit van Amsterdam).
 

Download het volledige programma >

Vierde kennis- en netwerkdag donderdag 28 juni: de inclusieve metropool | Zaanstad
De vierde dag vindt plaats op donderdag 28 juni in Zaanstad. Die zal gaan over de inclusieve metropool en over de sociale agenda van regionale samenwerking. We kijken naar de sociaal-fysieke en de sociaaleconomische opgaven in de MRA. Wat hebben gezondheid en de Omgevingsvisies met elkaar te maken, en de arbeidsmarkt en de energietransitie? Ook kijken we terug op vier Kennis- en Netwerkdagen en vooruit naar de actualisatie van de MRA Agenda.

Bekijk het programma >>

Aanmelden
Geïnteresseerd? Meld je dan aan via het online aanmeldformulier. Deelname is gratis. Bij vragen kun je mailen naar Marjolein Stamsnijder (M.Stamsnijder@amsterdam.nl) of Elmer Braakman (e.braakman@zaanstad.nl

Wij hopen je te zien tijdens de MRA Kennis- en netwerkdagen!

Deze dagen worden georganiseerd door de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Almere, de provincie Noord-Holland, het MRA Bureau en de trainees van de MRA Traineepool.