Kick-off MRA Kennis- en netwerkdagen

  • 10-3-2018 08:08
Is de drukte op de woningmarkt een Amsterdamse opgave? De energietransitie alleen vanuit je eigen organisatie te bekijken? Houdt het mobiliteitsvraagstuk op bij de grens van de gemeente of provincie?

Deze vraagstukken zijn groter en niet beperkt tot één organisatie: iedereen binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft hiermee te maken. Alleen door samenwerking kunnen deze vraagstukken worden aangepakt, met meer resultaat voor inwoners en ondernemers. Wil je weten hoe en werk je bij een van de MRA-overheden? Kom dan naar de MRA Kennis- en netwerkdagen. Tijdens deze dagen krijg je inzicht in strategische vraagstukken waar de MRA-overheden mee bezig zijn, leer je van interessante sprekers, vergroot je je netwerk en ga je aan het eind naar huis met een enorme inspiratieboost.

Zet jezelf op de kaart van de Metropoolregio Amsterdam!
De reeks van vier MRA Kennis- en netwerkdagen start op donderdag 5 april in de Voormalige Stadstimmertuin in Amsterdam. De eerste dag heeft als thema: ‘De MRA als derde regio van Europa, met speciale aandacht voor het internationale perspectief en de woningmarkt’.

De tweede dag is op donderdag 19 april in Haarlem bij de provincie Noord-Holland. Deze dag heeft als thema: ‘De MRA in transitie, met speciale aandacht voor de omgevingswet en energietransitie’. De derde dag vindt plaats op donderdag 7 juni in Almere. De datum voor Zaanstad volgt nog.

Wat bieden de MRA Kennis- en netwerkdagen?
- Inspiratie en inzicht over netwerkend werken in de MRA
- Kennis van regionale ontwikkelingen
- Het ontmoeten van collega’s in en uit de MRA

Doelgroep
De kennis- en netwerkdagen zijn bedoeld voor strategisch adviseurs, beleidsadviseurs die betrokken zijn bij MRA-programma’s en -projecten en programma- en projectleiders die geïnteresseerd zijn in de MRA. De MRA Kennis- en netwerkdagen zijn open voor iedereen die werkzaam is bij een MRA-organisatie en de MRA beter wil leren kennen. Wij hopen op regionale diversiteit bij de aanmeldingen.

Aanmelden
Zet jij jezelf meteen op de kaart? Meld je dan aan via het online aanmeldformulier.

Donderdag 5 april in de Voormalige Stadstimmertuin in Amsterdam
Tijdens de eerste dag doet de Amsterdamse directeur Ruimte en Economie Henk Jagersma het openingswoord. En houdt hoogleraar bestuurskunde Wim Derksen een verhaal over netwerkend werken in de regio. De directeur van het MRA Bureau Rijk van Ark zal daarop reflecteren. Architect Maarten Kloos vertelt over Amsterdam als derde metropool van Europa en over het verschil in functioneren met metropolen zoals Parijs en Londen. David Aulman van de Vervoerregio laat zien hoe het openbaar vervoer in Amsterdam en de regio verandert als de Noord-Zuidlijn gaat rijden. 

In de middag zijn er diverse workshops, onder meer over: De betekenis van de komst van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) voor de regio, de vakantieverhuur van woningen, een open gesprek over de wijze waarop Amsterdam écht werkt door bestuursadviseur Han Quast en een workshop over het werken aan een investeringskader voor infrastructuur. 

Na de workshops zal demograaf Julian Jansen ons meenemen in de belangrijkste demografische trends en ontwikkelingen voor de metropoolregio en hun effect op de woningmarkt. We sluiten af met een panelgesprek over de woningmarkt met onder anderen Martijn Ubink, manager strategie bij Ymere, en Lia Karsten, associate professor aan de UvA en expert op het gebied van gezinnen in de stad. 

De eerste kennis- en netwerkdag duurt van 09.00 tot ±17.00 uur

Bekijk het volledige programma >


Donderdag 19 april: De MRA in transitie | Provinciehuis te Haarlem
Alle partners binnen de MRA zijn in meer of mindere mate bezig met de transitie naar werken met de nieuwe Omgevingswet. Maar welke invloed heeft de Omgevingswet op samenwerken in de regio? Wat betekenen uitgangspunten als ‘lokaal maatwerk’ en ‘vertrouwen’ vanuit MRA-perspectief? En sluiten de verschillende Omgevingsvisies binnen de MRA wel op elkaar aan? 

Een van de grootste opgaven in de Omgevingsvisies is de transitie naar hernieuwbare energie. Wat zijn de recentste ontwikkelingen op dit gebied en hoe kunnen verschillende overheden, binnen en buiten de MRA, samenwerken bij deze grote opgave? Wat zijn de economische kansen van de energietransitie en welke innovatieve ideeën kunnen de transitie versnellen?

Deze tweede dag staat in het teken van een MRA in transitie: de transitie naar de nieuwe Omgevingswet en de transitie naar hernieuwbare energie. Tijdens deze dag gaan we samen met programmamanagers, rijksambtenaren, hoogleraren en andere experts op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen. Door middel van lezingen, discussies en verdiepende workshops willen we de kennis hierover vergroten en de samenwerking bij deze transities versterken.

Het volledige programma volgt zo spoedig mogelijk. 

Aanmelden
Geïnteresseerd? Meld je dan aan via het online aanmeldformulier. Deelname is gratis. Bij vragen kun je mailen naar Marjolein Stamsnijder (M.Stamsnijder@amsterdam.nl) of Elmer Braakman (e.braakman@zaanstad.nl

Wij hopen je te zien tijdens de MRA Kennis- en netwerkdagen!

Deze dag wordt georganiseerd door de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Almere, de provincie Noord-Holland, het MRA Bureau en de trainees van de MRA Traineepool.