Na jaren stilstand gaat Amsterdam kantorenbouw weer aanjagen

  • 19-1-2018 13:50
Amsterdam gaat zelf de bouw van nieuwe kantoren aanjagen door jaarlijks tenminste twee nieuwbouwprojecten uit te schrijven. De stap is een vervolg op het opgeven van de in 2011 ingestelde kantorenstop vorig jaar. Nieuwbouw van kantoren was sindsdien nauwelijks nog toegestaan vanwege de crisis en de torenhoge leegstand. 

Nu het Nederland en Amsterdam economisch voor de wind gaat is er een groeiende vraag naar kantoren. Op gewilde locaties, met name in het Centrum, Arenapoort en Zuidas, zorgt dit zelfs voor een tekort aan kantoorruimte. Het hebben van voldoende geschikte kantoorruimte maakt dat Amsterdam aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats voor (nieuwe) bedrijvigheid. Daarmee kan de stad haar rol als werkgebied voor de Metropoolregio Amsterdam blijven vervullen.

Leegstand met succes teruggedrongen
De populariteit van nu staat in schril contrast met de grote kantorenleegstand (17%) die was ontstaan vanaf 2003. Amsterdam probeerde deze leegstand  terug te dringen door nieuwbouw te beperken, oudere kantoren te transformeren naar woningen en leegstaande kantoren te herontwikkelen. En met succes: door deze aanpak én de toegenomen vraag daalde de leegstand eind 2017 naar 10%.

Mismatch
De grotere vraag naar kantoorruimte betekent niet dat er geen leegstand meer is. Sommige kantoorgebieden, zoals Amstel III, Riekerpolder en Sloterdijk Centrum zijn niet populair. Vraag en aanbod op de kantorenmarkt sluiten blijkbaar niet goed op elkaar aan. Deze mismatch werd ook geconstateerd in de recent vastgestelde Kantorenstrategie.

Tenders
De gemeente schrijft de komende jaren minimaal twee tenders per jaar uit voor de bouw van nieuwe kantoren. Met het uitzetten van de tenders (een soort aanbesteding) voor de bouw van nieuwe kantoren wordt ruimte geboden voor groei op locaties waar vraag naar is. Tegelijkertijd gaat de gemeente door met transformatie en leegstandsaanpak van kantoren die niet voldoen aan de huidige standaarden of die niet op de juiste plek staan.

Naast het uitschrijven van de tenders wil het college van Amsterdam een signaal aan marktpartijen geven dat de komende jaren onder andere door de Brexit en de snelle groei van bedrijven in Amsterdam er naast woningbouw ook behoefte is aan het bouwen van nieuwe kantoren op gewilde locaties.

Niet voldoende
In de vastgoedwereld wordt al drie jaar met zorg gekeken naar de gevolgen van de kantorenbouwstop, die ervoor heeft gezorgd dat er, nu de behoefte aan ruimte het grootste Dat geldt niet zozeer voor grote nieuwkomers, maar juist voor doorgroeiende Amsterdamse bedrijven die geen plek meer vinden in de stad. "Twee tenders per jaar is lang niet voldoende," zegt Rudolf de Boer van vastgoedadviseur CBRE in Het Parool. "Die zullen de komende jaren geen noemenswaardige impact hebben. Er is toch zo'n 300.000 vierkante meter nieuwbouw noodzakelijk. Daar kom je met twee tenders niet bij in de buurt. Het is een goede stap, maar het is niet voldoende."

De gemeente zou volgens de vastgoedadviseur ook moeten overwegen om zonder zulke inschrijvingen nieuwbouw aan te jagen. "Er is een trendbreuk nodig. De gemeente zou ook meer in de breedte moeten kijken waar en hoe ontwikkelingen in Amsterdam plaats moeten vinden. Als je nu vol aan de gang gaat, dan is het huidige tekort aan kantoorruimte pas in 2022 opgelost, nog afgezien van de groei die de economie, de bedrijvigheid en de arbeidsmarkt de komende vijf jaar zal doormaken."

Bronnen: Het Parool / Gemeente Amsterdam