Voorkeur voor Passenger Terminal Amsterdam in Coenhaven

  • 3-1-2018 08:56
Amsterdam en Zaanstad kiezen de Coenhaven als voorkeurslocatie voor de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Amsterdam heeft de verplaatsing van de terminal laten onderzoeken op alle mogelijke aspecten. Op basis daarvan is, samen met het havenbedrijf en Zaanstad, een keuze gemaakt voor de Coenhaven.     

Het onderzoek, uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, ging over alle relevante aspecten, zoals nautisch, bodem, milieu, ruimtelijk, verkeer, planologisch-juridisch, duurzaamheid, financieel-economisch en groeikansen. Ook plannen als Haven-Stad, Sprong over het IJ en MAAK-Zaanstad zijn in ogenschouw genomen.

Beste locatie
Wethouder Kock (Haven/Economie) is blij met de keuze voor de Coenhaven. “Hiermee is de daadwerkelijke verplaatsing van de PTA een flinke stap dichterbij gekomen. Zeecruise-passagiers die naar Amsterdam komen zijn van harte welkom, maar zullen dan straks van boord gaan aan de rand van de stad in plaats van in het toeristische centrum. Hiermee wordt de druk op de binnenstad verminderd, kunnen we de Javabrug bouwen en vangen we ook de groei van de zeecruisevaart op. De Coenhaven is van alle mogelijke plekken de beste locatie door de lagere investeringskosten en omdat de komst van de PTA goed aansluit bij de ruimtelijke en planologische ontwikkelingen in het omliggende gebied, zoals Haven-Stad."

Achtersluispolder
Naast de Coenhaven is de Achtersluispolder in Zaanstad ook onderzocht als mogelijke locatie. De Zaanse Wethouder Dennis Straat (Economie): "De Achtersluispolder was nautisch bekeken ook een goede locatie voor de PTA. Maar mogelijk extra kosten, een langere planning en het ontwikkelen van de Noorder IJ-plas tot een groene plek tussen Haven-Stad en de Achtersluispolder hebben de doorslag gegeven. De Coenhaven is gewoon een betere locatie. En zo kunnen Zaanstad en Amsterdam verder werken aan de transformatie van dit grensoverschrijdend stedelijk woon- en werkgebied. Wij willen snel aan de slag met het verbeteren van de OV-verbinding tussen Amsterdam-Noord en Zaanstad Zuid."

Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam: "Jammer als de PTA weg moet, maar de Coenhaven biedt ons ook kansen, we kunnen groeien, een duurzame terminal ontwikkelen en de nieuwste schepen optimaal ontvangen. Het hele plan vergt nog een flinke investering qua bereikbaarheid en vooral ook afstemming met onze klanten."

Planning
Om tot een definitief besluit te komen wordt het plan komend jaar verder uitgewerkt, door bijvoorbeeld het maken van een verkeersplan, een gedetailleerder plan in relatie tot de Javabrug en een ontwerpbestemmingsplan. Ook wordt de ruimtelijke ontwikkeling van de Coenhaven in relatie tot Haven-Stad en het ZaanIJ-gebied onderzocht, net als het behouden van het gebruik van de Veemkade voor een beperkt aantal schepen. Tevens gaat Amsterdam met de branche onderzoeken hoe passagiers meer naar alternatieve toeristische trekpleisters in de regio getrokken kunnen worden, zoals de Zaanse Schans.

Het college legt het besluit voor de Coenhaven ter advies voor aan de bestuurscommissies van de stadsdelen West, Nieuw-West, Oost en Noord (op basis van artikel 28 van de verordening op de bestuurscommissies) en ter kennisname voor aan het Bestuursplatform Noordzeekanaal gebied, waarin de provincie en omliggende gemeenten zijn vertegenwoordigd. Eind 2018 zal in lijn met het ontwerp voor de Java-brug een definitief besluit genomen worden over de verplaatsing van de zeecruiseterminal. De nieuwe terminal moet in dat geval in 2024 in werking zijn.