Verbetering regionale bereikbaarheid Purmerend en Edam-Volendam

  • 4-12-2017 08:20
De N244 tussen de A7 bij Purmerend en de N247 bij Edam-Volendam is verbreed van 2 naar 4 rijstroken. Door ook nieuwe fietspaden, een tunnel en een nieuwe P+R-voorziening aan te leggen, verbetert hiermee de regionale bereikbaarheid voor zowel autoverkeer als fietsers.

De afronding van de werkzaamheden werd gevierd met een fietsrally in de nieuwe fietstunnel bij de kruising N244-N247. Hiermee markeerden de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend en Beemster en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de feestelijke oplevering van de verdubbeling van de N244 en aanleg van de snelle fietsroute.

Mijlpaal
Het afronden van de werkzaamheden is een bijzondere mijlpaal voor de provincie, de aannemer, omwonenden en alle andere betrokkenen. Elisabeth Post, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van provincie Noord-Holland: “De N244 vormt een belangrijke route tussen Alkmaar en Edam-Volendam en een alternatief voor het verkeer uit de regio Waterland dat via de N247 naar Amsterdam gaat. De verdubbeling vergroot de bereikbaarheid en verkeersveiligheid en maakt regionale ontwikkelingen mogelijk, zoals woningbouw in de regio en het nieuwe bedrijventerrein Baanstee Noord.”

Omvangrijk
De werkzaamheden waren omvangrijk. Naast de verdubbeling van de N244 zijn kruisingen opnieuw ingericht en fietstunnels verlengd. Ook is een regionaal fietspad ten zuiden van de N244 aangelegd en een P+R-voorziening ter hoogte van de Salvador Allendelaan. Verder is een tweede viaduct aangelegd over de spoorlijn Amsterdam-Hoorn en de Purmerringvaart, diverse fietstunnels en een tweede brug over de Middentocht. 

Het werk is nog niet geheel klaar. Tot eind 2018 is de provincie nog bezig met de aansluiting van de Purmerenderweg op de N244. De verdubbeling van het traject N244 A7-N247 is een samenwerking van de provincie Noord-Holland met Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam, ProRail, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Beemster, Purmerend en Edam-Volendam.

Bronnen: Vervoerregio / Provincie Noord-Holland