Randstad en Brainport Eindhoven bundelen krachten

  • 4-12-2017 08:23
Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners gaan plannen uitwerken om de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven beter te laten aansluiten. Om dit te bereiken gaan zij plannen uitwerken op het gebied van onder meer de bereikbaar van toplocaties en het aantrekken van toptalent. 

Dat is op 23 november besloten in het Uitvoeringsprogramma voor de Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS), onder leiding van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wethouder Van der Burg van Amsterdam. Namens de provincie Noord-Holland was Jack van der Hoek aanwezig.

Investeringen en talent aantrekken
De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven maken dat Nederland wereldwijd in de top 5 van de economisch meest concurrente en welvarende landen staat. Om de internationale concurrentie aan te kunnen is het belangrijk dat deze regio’s nog beter met elkaar in verbinding staan en zich als één stedelijk netwerk positioneren. 

Door het beter verbinden van toplocaties als campussen, gemengde zakencentra, productielandschappen en aantrekkelijke woon-werkgebieden wil Nederland buitenlandse investeringen en talent aantrekken. Aan de hand van het Uitvoeringsprogramma REOS worden daarvoor de komende tijd ideeën ontwikkeld. Zo gaan de wethouder van Eindhoven Stef Depla en de burgemeester van Almere Franc Weerwind zich als ambassadeurs inzetten voor een betere digitale verbinding in de steden. 

REOS
Het Uitvoeringsprogramma REOS wordt uitgevoerd door verschillende provincies (waaronder Noord-Holland), ministeries, economic boards en Brainport Eindhoven. Het Uitvoeringsprogramma dient als voorbeeld  voor nieuwe vormen van samenwerking tussen Rijk en regio’s. Daarbij kunnen ook andere partners aansluiten.

Verder lezen 
Meer informatie staat op de website van de Rijksoverheid