Ontwikkeling megawijk Haven-Stad stap dichterbij

  • 24-11-2017 07:44
De ontwikkeling van de nieuwe Amsterdamse wijk Haven-Stad is weer een stap dichterbij. Het college van B & W heeft ingestemd met de ontwikkelstrategie, de milieueffectrapportage en de Nota van beantwoording. Met Haven-Stad draagt de gemeente Amsterdam in belangrijke mate bij aan de enorme behoefte aan woningen in de Metropoolregio Amsterdam.

In de nieuwe wijk binnen de westelijke ring worden 40.000 tot 70.000 woningen gebouwd en er zullen 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen zijn. Eric van der Burg, wethouder Ruimtelijke Ordening: “De afgelopen maanden is met verschillende partners hard gewerkt aan de plannen voor Haven-Stad. Zorgvuldigheid en samenwerking met de zittende bedrijven is cruciaal bij het ontwikkelen van een wijk ter grootte van de stad Leiden. Het wordt niet zo maar een wijk. We bouwen met elkaar een wijk in een industrieel gebied met een rauw randje aan het water. Dat is uniek.”

Stad binnen de stad
Twaalf bestaande deelgebieden in het havengebied worden de komende decennia getransformeerd naar Amsterdamse hoogstedelijke woon-werkwijken van de 21e eeuw. Het draait niet alleen om wonen en werken, maar om het realiseren van een stad met alle bijbehorende voorzieningen zoals scholen, sport, kunst en cultuur, recreatie en groen. Het doel is dat alles op loop- en fietsafstand is. 

In Haven-Stad wordt vooral ingezet op bedrijven uit de productie en creatieve sector. Dit betekent dat er voor veel bedrijven die nu in het gebied gevestigd zijn ook in de toekomst plaats is. Voorwaarde is dat deze bedrijven wat betreft geluid, geur, fijnstof en veiligheid goed zijn te combineren met wonen. De schaalgrootte van Haven-Stad biedt bovendien een enorme kans om alle mogelijkheden en innovaties op het gebied van duurzame energie, circulair bouwen, afvalscheiding en -hergebruik in de praktijk te brengen.

Voorrang aan ov, fiets en voetgangers
Om Haven-Stad goed bereikbaar te houden staan openbaar vervoer, fiets en voetgangers voorop. Hierbij wordt gestreefd naar een verhouding die vergelijkbaar is met het Centrum. Dit betekent dat slechts 15% van de verplaatsingen van en naar Haven-Stad en daarbinnen met de auto gebeurt. In Haven-Stad komen dan ook weinig autoparkeerplaatsen. De komende jaren wordt verder onderzoek gedaan welke hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen nodig zijn voor een goede bereikbaarheid.

Bedrijven in de haven
Door de ligging dichtbij het Centrum, het havengebied, Schiphol en in directe verbinding met Zaanstad en het Noordzeekanaalgebied is het een aantrekkelijk vestigingsgebied voor bedrijven. Vanaf 2025 wordt een besluit genomen over eventuele woningbouw in de havengebieden die onderdeel zijn van het pas-op-de-plaatsgebied. Tot 2029 mogen in dit gebied geen woningen gebouwd worden. Bedrijven in het havengebied hebben van het huidige gemeentebestuur de zekerheid gekregen dat ze tot 2040 kunnen blijven op de plek waar ze nu zitten. De gemeente spant zich in bedrijven die moeten verplaatsen zoveel mogelijk voor de stad te behouden.

Haven-Stad wordt deels op huidig havenindustriegebied gebouwd. De eerste fasen van de ontwikkelstrategie betreffen gebieden rondom de haven, zoals Sloterdijk Centrum en Sloterdijk 1. Bij de ontwikkeling van Haven-Stad worden alle afspraken uit het convenant Houthaven/NDSM en het coalitieakkoord 2014-2018 nageleefd. Vanaf 2029 kan de gemeente tot bouw overgaan in de haven(industrie)gebieden Alfadriehoek en Minervahaven. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de activiteiten van de bedrijven in de Coen- en Vlothaven (zowel op land als nautisch) en dienen de milieucontouren te worden gerespecteerd.

In 2025 besluit de gemeenteraad over de transformatie van de Coen- en Vlothaven. Hier kan de gemeente, op basis van huidige afspraken, niet eerder starten dan 2040 en hierdoor is dit gebied de laatste fase van de ontwikkelstrategie.

Havenbedrijf: regionale opgave
Havenbedrijf Amsterdam maakt zich zorgen over de verenigbaarheid van de Ontwikkelstrategie en het vestigingsklimaat voor de bedrijven. De beoogde transformatie en de hiermee gepaarde onzekerheid hebben een grote impact, ondanks het naleven en respecteren van de afspraken uit het convenant en het coalitieakkoord. Woningbouw op deze schaal en de hier bijhorende randvoorwaarden qua infrastructuur en hoogwaardig openbaar vervoer, is een regionale opgave. De consequenties daarvan gaan over de gemeentelijke grenzen heen. “We willen in ieder geval zorgen voor behoud van deze bedrijven en een vervroegde verplaatsing zou hier een oplossing kunnen zijn”,  aldus Leonie van den Beuken, hoofd Ruimte en Milieu van Havenbedrijf Amsterdam.

Meer weten?
Kijk  voor meer informatie op: Haven-Stad: stadsuitbreiding binnen Ring A10