Groei toerisme in Nederland overtreft EU

  • 23-11-2017 09:23
Het toerisme in Nederland zit stevig in de lift. Wereldwijd groeit het toerisme sinds de economische crisis in 2008 elk jaar, ook in Europa. In Nederland groeit het aantal inkomende bezoekers harder dan gemiddeld in de EU. Dat blijkt uit het ‘Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017’ van de World Tourism Organisation (UNWTO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


In Nederland groeide het toerisme in 2016 met 5,5 procent tot ruim 15,8 miljoen buitenlandse gasten in logiesaccommodaties. Ook in 2014 en 2015 groeide het inkomend toerisme in Nederland harder dan in de EU en de wereld.

Groei zet door in 2017
In de eerste acht maanden van 2017 zette de groei van het internationale toerisme wereldwijd door met 6,6 procent meer inkomende toeristen dan in dezelfde periode van 2016. Ook nu weer overtrof Nederland het groeipercentage van de EU. In de eerste acht maanden van 2017 verbleven bijna 12,4 miljoen buitenlandse gasten in Nederlandse logiesaccommodaties, een groei van 13,1 procent. Uit Aziatische landen kwamen 900 duizend gasten, maar liefst 25,6 procent meer dan een jaar eerder. Ook groeide het aantal Duitse toeristen in 2017 weer flink, tot bijna 3,8 miljoen (15,7 procent).

Samenwerking in de MRA
In de MRA wordt op het gebied van toerisme samengewerkt om de groei van het aantal bezoekers te faciliteren. In het platform Economie van september is de herijkte ‘Strategische agenda toerisme in de MRA 2025’ vastgesteld. De samenwerking is gericht op het opvangen van de groei door het ontlasten van drukke plekken en het spreiden van toeristen en de economische voordelen over de regio.

Toenemende economische betekenis
De groei van het aantal inkomende toeristen en hun bestedingen hebben hun weerslag in de toenemende economische betekenis van het toerisme als sector. In Nederland groeit de toerismesector de laatste jaren harder dan de economie. In 2016 leverde dat 542 duizend personen werk op, met een totaal van 389 duizend voltijdbanen. Een groot deel van deze banen bevindt zich in de Metropoolregio Amsterdam.