Amsterdam ontwikkelt 15.000 woningen in Kantorenwijk Amstel III

  • 8-11-2017 09:51
De eentonige kantorenwijk van Amstel III verandert de komende jaren in een levendige stadswijk met ruimte voor wonen, werken, voorzieningen en recreëren. Door verdichting ontstaat er ruimte voor 15.000 woningen, terwijl de huidige kantorenomvang behouden blijft.

De plannen zijn vastgelegd in het Ruimtelijk en Programmatisch Ontwikkelperspectie en in de Ontwikkelstrategie die door de gemeente Amsterdam in samenwerking met marktpartijen zijn opgesteld.  Het college van B en W heeft op 31 oktober hiermee ingestemd.

Woningen én kantoren
‘Amstel III’ ligt tussen de Hoogoorddreef bij de ArenA, het spoor Amsterdam-Utrecht en de metro 54 naar Gein, de Meibergdreef bij het AMC en de Holterbergweg. Tot 2027 worden hier circa 5.000 woningen gebouwd. In de periode 2027-2040 kunnen hier nog eens 10.000 woningen aan worden toegevoegd. Dit doet de gemeente in samenwerking met eigenaren van de gebouwen en ontwikkelaars door hoger en meer te bouwen en leegstaande kantoren te transformeren.

In de verdichtingsopgave waarbij verouderde kantoren worden getransformeerd, ontstaat ruimte voor nieuwe kantoren. Het aantal m² kantoren blijft daardoor minimaal gelijk aan het aantal dat nu al in het gebied aanwezig is.

Levendige stadswijk
Bij een levendige stadswijk horen woningen en voorzieningen, maar ook een kwalitatief goede openbare ruimte. Daarin wordt door de gemeente fors geïnvesteerd. Er komen veilige routes voor fietsers en voetgangers, meer groen en bankjes en ruimte voor sport en recreatie. Door de ligging is wandelen, fietsen en watersport in de groene omgeving aantrekkelijk. Wethouder Ruimtelijke Ordening Eric van der Burg: “We bekijken per buurt wat wenselijk en wat mogelijk is. Zo wordt Amstel III in de toekomst een uitnodigende, verbonden en gezonde stadswijk voor iedereen.”

Video
Bekijk hier de video van
Bouw Woon Leef over Amstel III.