Open dag Flevokust Haven 2 september

  • 17-8-2017 09:48
Aan de rand van de Metropoolregio Amsterdam, ten noorden van Lelystad, wordt Flevokust Haven aangelegd: een overslaghaven met industrieterrein. Belangstellenden kunnen op zaterdag 2 september 2017 een kijkje komen nemen op de bouwplaats. Een unieke gelegenheid om een nieuw stukje Flevoland te bekijken!

Binnen de Metropoolregio Amsterdam is een schaarste aan ‘natte’ bedrijventerreinen met een directe toegang tot een kade en/of een haven met daarbij een grote bouwhoogte. Het bedrijventerrein van Flevokust Haven is met name geschikt voor havengebonden en havengerelateerde bedrijven. Deze combinatie is uniek in de Randstad en daarmee biedt Flevokust Haven bedrijven een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 

Voortgang
Het afgelopen jaar is volop gebouwd aan Flevokust Haven. De damwanden zijn geslagen, de bouwkuip is gevuld met zand en het zettingsproces in volle gang. In het najaar wordt gewerkt aan de realisatie van de golfbreker en de dijkverlaging. 

Open dag
De aannemer van Flevokust Haven, Gebr. van der Lee, organiseert samen met provincie Flevoland een open dag van Flevokust Haven. Gemeente Lelystad is ook aanwezig bij het evenement met informatie over het industrieterrein. Daarnaast zijn de samenwerkende partners in het gebied - Rijkswaterstaat, CTU Flevokust en Waterschap Zuiderzeeland - present bij de open dag. Het terrein is van 10.00 uur tot 16.00 uur open voor publiek. Men kan dan deelnemen aan een rondleiding en er zijn verschillende activiteiten voor het hele gezin.  

Flevokust Haven ligt aan de IJsselmeerdijk in Lelystad, op zo’n 800 meter van de Maxima-centrale. Kijk voor meer informatie op de website of op Facebook.

Filmpje
In een filmpje op You Tube wordt Flevokust Haven in kort bestek toegelicht.