Duurzame energie- en grondstofketen luchthavengebied Lelystad

  • 30-6-2017 07:23

Luchthaven Lelystad en het naastgelegen bedrijventerrein krijgen een duurzame energie- en grondstofwaterketen. Hiermee willen de direct betrokken gebiedspartners partijen bijdragen aan een circulaire economie.

In de eerste fase worden in de gebouwen op de luchthaven en het Lelystad Airport Businesspark (LAB) waterbesparende maatregelen genomen en wordt het afvalwater optimaal gescheiden. Hierdoor wordt het (drink)watergebruik geminimaliseerd. Vervolgens wordt het afval- en hemelwater zoveel mogelijk lokaal hergebruikt. In een vervolgfase willen de partijen energie- en grondstoffen gaan terugwinnen uit het afvalwater. Gedacht wordt aan het realiseren van een regionale energie- en grondstoffenfabriek op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) te Lelystad.

Realisatieproces
De verschillende gebiedspartners, Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark (LAB), Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en gemeente Lelystad, hebben de plannen hiertoe bekrachtigd in een intentieovereenkomst. De volgende stap is het uitwerken van de intenties in een samenwerkingsovereenkomst. Daarna wordt het project uitgevoerd in een aantal fasen. In het gebied komt een tijdelijke rioolaansluiting, vooruitlopend op de realisatie van de duurzame waterketen.

Duurzaam luchthavengebied
Ook allerlei andere initiatieven in de omgeving van Lelystad Airport op het gebied van hernieuwbare energie en afval worden zo duurzaam mogelijk ontwikkeld. De verschillende initiatieven zijn opgenomen in de Duurzaamheidsnotitie Lelystad Airport. Deze interactieve pdf is te vinden op www.flevoland.nl/duurzameluchthaven.


V.l.n.r. Lida Schelwald (Heemraad Waterschap Zuiderzeeland), John van den Heuvel (wethouder gemeente Lelystad), Hanne Buis (directeur Lelystad Airport), Jaap Lodders (gedeputeerde Provincie Flevoland), en  Rob Verhoeff (directeur Lelystad Airport Businesspark)