Lelystad profiteert van samenwerking binnen MRA

  • 23-6-2017 08:47
Lelystad profiteert, samen met Almere, van de sterke economische groei van kerngebied Amsterdam/Haarlemmermeer binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het toekomstperspectief is bovendien gunstig, ook in het licht van de komst van Flevokust Haven en de ontwikkelingen rond Lelystad Airport.

Lelystad en Almere vormen een deelregio van de Metropoolregio Amsterdam. De keuze van aansluiting bij en intergemeentelijke samenwerking binnen de metropool is voor Lelystad een juiste gebleken, zo betoogde Henri de Groot, professor economie aan de Vrije Universiteit op 19 juni voor een aandachtig gehoor in de Lelystadse raadzaal. De professor was door de gemeente en de Bedrijfskring Lelystad uitgenodigd voor een toelichting op de jaarlijkse cijfers uit de ‘Economische Verkenningen MRA’.

Groei economie
De economie in de MRA groeit sneller dan het Nederlands gemiddelde. Als deelregio dragen Lelystad en Almere minder bij aan die groei dan het kerngebied, maar profiteren zij van de afspraken en samenwerking die in (metropool)regioverband worden gemaakt. De ligging aan de rand van de MRA is enerzijds een nadeel; aan de andere kant kan de stad ook profiteren van de aangrenzende sterk groeiende regio Zwolle.

Twee groeipolen
Professor De Groot ziet als toekomstbeeld voor Lelystad/Almere een gebied tussen twee groeipolen. De keuze om onderscheidend te zijn als industrieel logistiek complex is een juiste. De groei van Lelystad Airport en de aanleg van Flevokust Haven bieden volop kansen op economische groei en werkgelegenheid. Ook houdt Lelystad een belangrijke rol als woongemeente.

Presentatie
De presentatie van professor De Groot is te bekijken via de website van de gemeente Lelystad.